19.06.2011 16:13, Arhiv Novice

Ponovno obvestilo o odkupu zlatega granulata v letu 2011

V okviru splošnih pogojev poslovanja družbe Moro in zakona ZPPDFT ponovno objavljamo pogoje odkupa zlatega granulata:

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost ob prodaji granulata izstavijo račun. Zavezanci za DDV obračunajo tudi 20 odstotni davek na dodano vrednost.

Plačilo izvedemo na transakcijski račun prodajalca v roku treh delovnih dni.

Fizične osebe

Od fizičnih oseb odkupimo največ 50 g zlatega granulata na mesec na osebo.

V kolikor je prodajalec oseba  s sedežem izven EU je potrebno priložiti ustrezne uvozne dokumente.