Plemenite kovine

 

Plemenite kovine uvrščamo med prehodne elemente, ki označujejo v periodnem sistemu 38 elementov v stolpcih 3-12. Med plemenitimi kovinami sta najbolj znana zlato in srebro, v skupino pa uvrščamo še platino, paladij, rutenij, rodij, osmij in iridij.

Ime plemenita kovina označuje redek kovinski kemijski element visoke ekonomske vrednosti, ki ni radioaktiven in ne more biti umetno proizveden. Kemijsko so plemenite kovine manj reaktivne od ostalih elementov, imajo visok sijaj, visoko električno prevodnost in so mehkejše, bolj kovne ter imajo višja tališča od ostalih kovin.

Zgodovinsko gledano so bile plemenite kovine pomembna valuta, zdaj pa pridejo bolj v poštev v industriji in investicijah. Zlato, srebro, platina in paladij imajo ISO4217 standard.

Paladij Srebro Platina Zlato