08.01.2011 14:59, Arhiv Novice

Pogoji odkupa granulata, nakita, zobnega zlata in drugih izdelkov iz plemenitih kovin

Zaradi povečanega povpraševanja po odkupu zlatega in srebrnega granulata smo v letu 2011 ob dogovoru s kovnico in po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma pri trgovanju s plemenitimi kovinami in dragimi kamni (ZPPDFT) v družbi Moro sprejeli dodatne pogoje odkupa:

1.       Granulat iz plemenitih kovin odkupujemo od pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost z izdanim računom.  V kolikor je prodajalec oseba  s sedežem izven EU je potrebno priložiti ustrezne dokumente. Granulatu mora biti priložen originalen certifikat kredibilnega laboratorija o ugotovljeni čistini. Plačilo bo izvedeno na transakcijski račun v roku treh delovnih dni.

2.       Osebe, ki imajo v posesti granulat, nakit, zobno zlato, bodo le-to lahko prodali v družbi Moro ob razpisanih datumih odkupa, kjer bo prisoten preizkuševalec čistine plemenitih kovin. Ob odkupu je potreben veljaven osebni dokument. Odkup lahko brez pojasnila tudi zavrnemo. Izplačilo v gotovini je možno v okviru ZPPDFT.

3.       Stranke ponovno obveščamo, da vedno kadar v zvezi s transakcijo ali stranko obstajajo razlogi za sum pranja denarja, ne glede na vrednost transakcije, moramo ravnati skladno z zakonom ZPPDFT.