DRUŽBA MORO - mednarodno priznani trgovec z zlatom

Levo – akcijska ponudba

Je prvi srebrnik iz serije Lepote vesolja. Njegova posebnost je valovit rob in konveksna hrbtna ter konkavna sprednja stran.

Zlato je zamenjava za valuto in hranilec vrednosti; Irena Moro

Vse več časa namenjamo splošnim temam v gospodarstvu in svetovni politiki, zato nam ga vse manj ostane za osebna in družinska posvetovanja o tem, kako pravzaprav v poglabljanju svetovne gospodarske krize zavarovati ustvarjeno premoženje.

Enostavno neprimerno je ravnanje nekaterih slovenskih managerjev, ki v svojem pohlepu po dobičku uničujejo bogate slovenske znamke in uveljavljene proizvode. Vse bolj se pojavlja vprašanje, ali so finančni strokovnjaki potrebni samo v času gospodarske rasti ali tudi zdaj?

Pri dnevnem trgovanju z zlatom opažamo vse večjo bančno nelikvidnost, ki je dokazana tudi pri globalnem trgovanju z zlatom. Rudniki zlata, ki imajo skozi študije ovrednoteno vsebnost zlata v izkopani rudi, ravno zaradi nelikvidnosti bank ne prejmejo dovolj sredstev za kope. Rezultat tega je, da londonska borza plemenitih kovin ne more zadovoljiti povpraševanja.

Evropske državne kovnice kujejo naložbene kovance, ki so plačilno sredstvo v državi izdajateljici večinoma iz svojih monetarnih zlatih rezerv. S tem zadostijo tako imenovanemu Washingtonskemu sporazumu o obvezni prodaji monetarnega zlata glede na tržne potrebe po naložbenem zlatu. Monetarno zlato tako preide v zasebne roke. Večina naložbenikov kupuje v matični državi, zato zlato ostaja v državah. Tovrstna dejanja so v zadnjih letih poznana s strani nemške Bundesbank in angleške ter ameriške centralne banke.

Veliko naložbenikov in finančnih strokovnjakov zaradi najav prodaje monetarnega zlata pričakuje znižanje cene zlata na svetovnem trgu. Temu ni tako, saj se zlato prodaja izključno zaradi povpraševanja na trgu. Države, ki se pridružijo evropski monetarni uniji, morajo v okviru sklenjenih pogodb prispevati del monetarnih rezerv v IMF, vendar so navadno te količine komaj omembe vredne. Slovenija je na primer v letu 2007 na osnovi  pridružitve k EMU prispevala 1,9   tone zlata, kar je kar zajeten del glede na majhne monetarne rezerve naše države.

Zlato je zamenjava za valuto in hranilec vrednosti. Je denar, ki se uporablja v kriznih časih. Vendar pa vsako zlato ni naložbeno. Evropski zakoni točno določajo, katere zlate palice so naložbene, predvsem zakonska določba glede zlatih naložbenih kovancev  je več kot jasna in zelo dobro opredeljena, če pogledamo v svetovnem merilu.

Vrsto let je bila zlatarska industrija glavni kupec zlatih palic. Leta 2001, prvič po letu 1980, so na svetovnih borzah naložbeniki predstavljali večino nakupov zlatih palic. Po mojih dolgoletnih izkušnjah je v svetu edino Švica nadgradila evropski zakon o zlatih palicah in v bankah uvedla trgovanje s palicami, ki zagotavljajo sledljivost ter zaščito, kar je zelo pomemben podatek za kupce, ki se bodo nekoč pojavili v vlogi prodajalca. Tovrstni standard smo prevzeli tudi v naši družbi  pri dnevnem trgovanju. Kupcem zagotavljamo širšo likvidnost pri prodaji v večini evropskih držav, predvsem pa v Švici.

Zadnja predstavitev mednarodnega raziskovalnega inštituta na področju plemenitih kovin GFMS ta mesec v Londonu je bila izrednega pomena. Eden od pokazateljev poglabljanja svetovne gospodarske krize je dejstvo, da nikoli prej v zgodovini ni bilo odkupljeno več starega zlatega nakita od prebivalstva, kot ga je bilo prodano s strani trgovcev. Pričakujejo, da se bo trend v naslednjih dveh letih povečeval, vendar različno glede na posamezne države.  Tovrstno zlato večinoma odkupujejo kovnice v zasebnem lastništvu in ga predelajo v naložbene zlate palice.

Zaradi razmer v svetu je poudarek našega svetovanja naložbenikom bolj na dolgoročnih naložbah zlata, ki naj bi služile tudi kot pokojninsko zavarovanje. To pomeni, da svetujemo nakup manjših, bolj likvidnih enot zlata. Žal Slovenija nima svoje kovnice, ima pa jo Avstrija, zato so nam najbližji naložbeni kovanci Dunajski filharmoniki, izdelani iz čistega zlata in štirih različnih mas. Vsekakor ni odveč hraniti tudi kakšen slovenski kovanec, ki je ravno tako naložbeni in po rednih cenah v prodaji pri Deželni banki Slovenije.

Za naložbenike je najbolj zanimiv podatek cena zlata: na osnovi raziskav predvidevajo v tem letu rast preko 1000 USD , in kar je najbolj zanimivo, naj bi cena na tej stopnji tudi ostala.

Kljub temu da zlato velja za hranilca vrednosti, si je vredno ogledati tudi spodnjo tabelo, v kateri so opredeljena gibanja vrednosti zlata v posameznih letih. Glede na valuto poslovanja nas pri trgovanju večinoma zanima vrednost zlata izražena v evrih. Pa vendar je zanimiva še primerjava z drugimi valutami v letu 2008, in sicer: letna rast zlata v evrih je bila 11,9 odstotna, v angleškem funtu 44,3 odstotna, v japonskem jenu pa je vrednost zlata padla za 14,9 odstotka.


USD AUD CAD CNY EUR INR JPY CHF GBP
2001 2,5 11,3 8,8 2,5 8,1 5,8 17,4 5,0 5,4
2002 24,7 13,5 23,7 24,8 5,9 24,0 13,0 3,9 12,7
2003 19,6 -10,5 -2,2 19,5 -0,5 13,5 7,9 7,0 7,9
2004 5,2 1,4 -2,0 5,2 -2,1 -0,0 0,9 -3,0 -2,0
2005 18,2 25,6 14,5 15,2 35,1 22,8 35,7 36,2 31,8
2006 22,8 14,4 22,8 18,8 10,2 20,5 24,0 13,9 7,8
2007 31,4 18,6 10,4 23,0 17,9 17,5 24,7 21,5 29,2
2008 5,8 32,5 32,4 -1,1 11,9 30,4 -14,9 0,2 44,3
Average % 16,3 13,3 13,6 13,5 10,8 16,8 13,6 10,6 17,1

Vir: GFMS, London
Iz tabele lahko razberemo gibanja posameznih valut v primerjavi z vrednostmi zlata, zato zlato vedno omenjamo kot denar in to je tudi eden od bistvenih razlogov, da je neobdavčeno.

Pokazatelj vrednosti zlata v odnosu do evra v letih 2001/2008 je 10,8 odstotna rast. Lahko trdimo, da je bila inflacija 10,8 odstotkov. Iz omenjenih podatkov sklepamo, da je bilo varčevanje v likvidnem zlatu v zadnjih letih zelo smotrno napram varčevanja v evru, saj je varčevalec obdržal privarčevano vrednost. To pomeni, da je zlato zavarovalo premoženja proti inflaciji in ga bo vsekakor tudi v prihodnje.

Irena Moro