DRUŽBA MORO - mednarodno priznani trgovec z zlatom

Levo – akcijska ponudba

…………………………………….

Motivi: Lipa, Kostanj, Smreka, Bor, Bukev, Hrast. Lepo darilo ali del zbirke.

Življenjski cikel rudniških delnic – avtor Gorazd Vidmar, dne 2.12.2006

Članek v .pdf formatu.


Vest o na novo odkritem nahajališču zlata praviloma sproži med investitorji veliko zanimanja. To zanimanje se pokaže v naraščanju cene delnic dotičnega rudnika. V tej fazi evforije investitorji pospešeno kupujejo delnice, katerih cena zaradi povečanega povpraševanja še dodatno raste, vesti o hitri rasti cen delnic pa privabi še več investitorjev, kar dodatno dvigne povpraševanje. Nadpovprečno visoko povpraševanje postiska ceno delnice vrtoglavo navzgor. Pri tem se večina vlagateljev ne zaveda, da kupujejo rudniške delnice na osnovi ugibanj o količinah na novo odkritih zalog. Kljub nepotrjenim zalogam zlata v zemlji se cena delnic takega rudnika lahko v letu dni poveča za faktor 5 ali več. Delnice po navadi dobijo še dodaten zagon po uradni potrditvi in oceni količine zalog.

Začetno navdušenje se po navadi poleže leto do dve po odkritju nahajališča in začne se faza streznitve. V tej fazi investitorji iz finančnih poročil razberejo, da prihodki še zdaleč ne dosegajo pričakovanj. Previdnejši vlagatelji začno delnice prodajati, zaradi česar se trend gibanja cene delnic obrne navzdol. Med vlagatelji se razširi preplah in sledi plazovita razprodaja,v kateri delnice pogosto izgubijo celo več kot 70% cene. Vlagatelji, ki so upali na hiter zaslužek, spoznajo, da bo trajalo leta, preden bo zlato izkopano iz zemlje ga bo moč prodati za denar. Le konkreten zaslužek pa dolgoročno lahko viša ceno delnic. Med to fazo streznitve v rudniku rudniku izdelajo tehnološke študije in se odločijo glede načina izkopavanja in izkoriščanja rude. Sledi nabava potrebne opreme za izkop in separacijo, pri čemer je treba poudariti, da v tem obdobju rudnik ne izkoplje niti grama zlata, obenem pa potrebna finančna sredstva po navadi presegajo prihodke od prodaje delnic in je potrebno najeti dodatna posojila. Finančno gledano je v tem obdobju prihodek negativen oziroma rudnik prinaša izgubo. To obdobje traja vsaj 2-3 leta.

Tretja faza življenjskega cikla se začne z izkopavanjem rude. Rudnik v tem obdobju dosega prihodek s prodajo zlata, obenem pa se bistveno zmanjšujejo izdatki za opremo, saj je oprema praktično v celoti že nameščena in služi svojemu namenu. Ta sprememba se odrazi tako v finančnih poročili kot v ceni delnic. Izobraženemu vlagatelju pogled v računovodske izkaze pove vse. Ni sicer nujno, da začetek obratovanja prinese že tudi dobiček. Upoštevati je treba, da je bilo za začetek obratovanja potrebno zbrati razmeroma veliko količino finančnih sredstev in je morala firma za to najeti dolgoročna posojila. Poleg tega se kapaciteta izkopa navadno veča postopoma in doseže polno zmogljivost šele 1-3 leta po začetku obratovanja. Popolnoma realno je pričakovati pozitivne finančne rezultate šele 2-4 leta po začetku obratovanja.

Na sliki je prikazan primer gibanja cen rudniške delnice Aber Diamond.