DRUŽBA MORO - mednarodno priznani trgovec z zlatom

Levo – akcijska ponudba

…………………………………….

Motivi: Lipa, Kostanj, Smreka, Bor, Bukev, Hrast. Lepo darilo ali del zbirke.

V veljavo stopa predpis o obveznem kritju finančnih poslov, veljal bo tudi za zlato; avtor Gorazd Vidmar

V okviru uvajanja Basel III standardov, ki naj bi po finančni krizi 2007 – 2008 zagotovili robustnejši in funkcionalnejši bančni sistem, bo s koncem junija 2021 za evropske banke stopil v veljavo predpis o obveznem kritju finančnih poslov NSFR (Net Stable Funding Ratio), ki predpisuje 85 odstotno kritje za posle z zlatom. Britanske banke bodo morale poslovanje uskladiti s tem predpisom do konca leta 2021.

Uvedba NSFR standarda bo temeljito spremenila poslovanje  LBMA (London Bullion Market Association) – blagovne borze v Londonu ter COMEX – trga z opcijami in terminskimi pogodbami v New Yorku. Preko omenjenih ustanov je do sedaj potekala glavnina svetovne trgovine z zlatom. Večino transakcij so izvajale najmočnejše svetovne komercialne banke, vendar se je s fizično dobavo praviloma zaključilo manj kot dva odstotka poslov. Tako so preko derivatov banke do sedaj uspešno zavirale rast cen žlahtnih kovin in posledično usmerjale vlagatelje v delniške in druge »papirne« naložbe. Majhna je verjetnost, da bodo banke v bodoče imele dovolj sredstev za pokritje tovrstnih transakcij, kar bo povzročilo znaten upad obsega poslovanja na LBMA in COMEX, s čimer se bo vpliv bank na cene plemenitih kovin občutno zmanjšal.

Bančni regulatorji, na čelu z BIS (Bank for International Settlements) – banka za mednarodne poravnave  in EBA (European Banking Authority) – evropski bančni organ, so v predpisih okarakterizirali zlato in zlate derivate kot rizična finančna sredstva, za katera velja pravilo o 85 odstotnem kritju. LBMA (London Bullion Market Association) in WGC (World Gold Council) z druge strani skušata doseči, da bi bilo alocirano zlato okvalificirano kot finančno sredstvo najvišje kvalitete, za katerega ni potrebno nikakršno kritje. Četudi bosta LBMA in WGC z ugovorom vsaj glede alociranega fizičnega zlata uspela, bo to vplivalo komaj na kaj več kot odstotek dosedanjega poslovanja.

Dodatne informacije :

https://www.lbma.org.uk/articles/net-stable-funding-ratio-update

https://cdn.lbma.org.uk/downloads/Pages/NSFR-PRA-Letter-final_signed-20210504.pdf


Avtor članka: Gorazd Vidmar