DRUŽBA MORO - mednarodno priznani trgovec z zlatom

Levo – akcijska ponudba

Je prvi srebrnik iz serije Lepote vesolja. Njegova posebnost je valovit rob in konveksna hrbtna ter konkavna sprednja stran.

Unče spremenjene v grame!

Iz Urada RS za meroslovje smo oktobra prejeli dopis, katerega glavno sporočilo je bilo, da enoto mase izdelkov iz plemenite kovine izražamo z nedovoljeno mersko enoto – unčo. Zaradi tega smo mase kovancev v »katalogu kovancev« spremenili iz unč v grame.

Čisto maso kovancev smo na spletni strani doslej označevali enako, kot je označena na kovancih in palicah, izdelanih iz plemenitih kovin.
Zakon o meroslovju (Ur. list RS, št. 26/2005) in Odredba o merskih enotah (Ur. list RS, št. 26/2001) določata, da se smejo v Republiki Sloveniji za izražanje merilnih rezultatov oziroma vrednosti fizikalnih veličin v javni rabi uporabljati merske enote SI s pripadajočimi množilnimi in delilnimi preponami. V EU je za veličino mase določena mednarodna merska enota kilogram oziroma njen desetiški mnogokratnik gram.

Torej bo uporaba merske enote »trojaška unča« (ang. Troy ounce), ki se že od leta 1671 uporablja za merjenje zlata, od leta 2009 naprej prepovedana! Enako direktivo o spremembi označevanja plemenitih kovin je marca 2007 s strani sektorja za meroslovje pri Evropski komisiji prejel Stewart Murray, direktor londonskega združenja London Bullion Market Association – LBMA.
LBMA je svetovno dominantno tržišče »over the counter, principal to principal« za trgovanje s plemenitimi kovinami, predvsem z zlatom in srebrom. Članice LBMA-ja so banke, trgovci, rudniki, ki dobavljajo zlato, rafinerije in kovnice – skupno iz 20 držav. Članice LBMA-ja so tudi banke, ki določajo dopoldansko in popoldansko ceno zlata na londonski borzi plemenitih kovin.

Stewart Murray je sektorju za meroslovje pri Evropski komisiji poslal pismo na 48 straneh, v katerem je obrazložil, da je po toliko letih trgovanja s plemenitimi kovinami v trojaških unčah te merske enote povsem nemogoče zamenjati v grame. Pretvorba unč v grame sploh ni povsem preprosta po pravilih »good delivery«, ki dovolijo odstopanja mase. Ena trojaška unča namreč ne korelira z 31,1034768 grama. Uvedba novih merilnih enot bi povzročila, da morajo stehtati na tone plemenitih kovin, ki so predmet trgovanja na londonski borzi. Hkrati bi povzročili zmedo na svetovnih borzah, saj se na borzah v New Yorku, Tokiu, Singapurju in Chicagu, kjer so glavna mesta za trgovanje s plemenitimi kovinami, cena določa v ameriških dolarjih za eno trojaško unčo.

V Sloveniji smo zaradi spoštovanja zakona vse mere iz unč spremenili v grame po že omenjenem pretvorniku. V kolikor pa dejansko tehtamo kovance, na katerih je masa izražena v unčah čistega zlata, le-te vrednosti na osnovi pretvornika zaradi dovoljenih odstopanj ne korelirajo z grami.

Irena Moro
Direktorica podjetja Moro&Kunst