DRUŽBA MORO - mednarodno priznani trgovec z zlatom

Levo – akcijska ponudba

Je prvi srebrnik iz serije Lepote vesolja. Njegova posebnost je valovit rob in konveksna hrbtna ter konkavna sprednja stran.

Trgovanje z zlatom in bitcoini je neobdavčeno

Vir: Cryptocoins News

Japonska je z mesecem aprilom zakonsko priznala bitcoin in ostale virtualne valute kot uradno plačilno sredstvo. Računovodski standardi v povezavi s kriptovalutami še niso definirani, zakonska podlaga naj bi bila na voljo v naslednjih nekaj mesecih. Do takrat se bodo japonska podjetja srečevala z nevarnostjo napačnega vrednotenja virtualnih valut v lasti podjetij, kar bi lahko pripeljalo do nepričakovanih izgub podjetij.

Dve leti nazaj je bilo na Japonskem v obtoku za približno 1,7 milijarde ameriških dolarjev različnih kriptovalut, kot so bitcoin, Litecoin, Ripple in podobni. Po napovedih raziskovalnega inštituta Fuji Chimera Research Institute se bo do leta 2020 vrednost kriptovalut v obtoku na Japonskem povzpela na 9 milijard dolarjev.

Spremembe bančnih zakonov glede transakcij z virtualnimi valutami so bile na Japonskem sprejete že v letu 2016. Negotovost okoli pravnega statusa virtualnih valut je nastala po škandalu v povezavi z več milijonsko poneverbo in zlomom borze Mt.Gox leta 2014. Mt. Gox je bila največja svetovna borza s kriptovalutami, ki je obsegala približno 80 odstotkov globalnih transakcij s kriptovalutami. Ob zlomu se je soočila z izgubo 850.000 enot kriptovalut, takrat v vrednosti 480 milijonov dolarjev. Vodstvo borze je priznalo, da je imel informacijskem sistem pomanjkljivosti, ki so omogočile vdor in krajo kriptovalut.

V skladu z novo zakonodajo bodo borze s kriptovalutami delovale pod nadzorom vladnega finančnega regulatorja Japanese Financial Services Agency. Ene izmed pomembnejših zahtev regulatorja so: borze morajo biti ustrezno registrirane, osnovni kapital borze znaša minimalno 87.300 dolarjev, ob odprtju trgovalnih računov je potrebno stranke identificirati in ugotoviti njihovo istovetnost.

V japonskih podjetjih so virtualne valute pojmovane kot sredstva, ki se lahko vrednotijo po tržni ali knjigovodski vrednosti. Transakcije z virtualnimi valutami niso obdavčene, je pa obdavčen dobiček, ki ga posameznik ali podjetje zasluži s kriptovalutami.

Transakcije s kriptovaluto bitcoin so v skladu s sodbo Sodišča Evropske unije z dne 22. oktobra 2015 neobdavčene. Obravnavajo se kot investicijsko zlato, zato se v prometu z veljavno davčno zakonodajo v EU ne obračunava DDV.

Od lanskega junija je licencirana borza Bitstamp, katere licenca PI (Payment Institution), je priznana v vseh državah EU. Prav tako je Bitstamp prva borza, na kateri je možno izbrati možnost Withdrawal v investicijksem zlatu preko partnerja Moro.