DRUŽBA MORO - mednarodno priznani trgovec z zlatom

Levo – akcijska ponudba

Je prvi srebrnik iz serije Lepote vesolja. Njegova posebnost je valovit rob in konveksna hrbtna ter konkavna sprednja stran.

Thomson Reuters GFMS pregled gibanja cen plemenitih kovin, marec 2013

Arhivska in zadnje poročilo GFMS so v originalu dostopni TUKAJ (plačljiva vsebina). Objavljamo kratek prevod povzetka poročila.

V februarju je bila cena plemenitih kovin nestabilna. Relativno velika nihanja cen so bila prisotna zaradi turbulentnega dogajanja v finančnem svetu, tudi prodaj zlata ETF skladov. Množica dejavnikov je med investitorje vnesla ugibanja o tem, ali so nekatere naložbe, kot so naložbe v ameriške zakladne menice, varnejša alternativa od plemenitih kovin. K temu je med drugim pripomogla krepitev dolarja, šibkost EU držav ipd. Po napovedih GFMS se bo trenutno nihanje cen nadaljevalo tudi v aprilu in maju, kasneje lahko pričakujemo ponovno rast cen večine plemenitih kovin. Cena paladija naj bi se okrepila že v prvi polovici tega leta. Negotovost na trgu trenutno v veliki meri povečujejo ZDA z nižanjem izdatkov in stroškovnimi rezi ter neuspešnimi ukrepi za ponovni  zagon gospodarstva. Obstaja tudi možnost znižanja bonitetne ocene ZDA s strani bonitetne hiše Fitch (trenutno AAA). Nekateri dogodki (kot na primer volitve v Italiji) so vplivali na (ne)stabilnost evroobmočja, evra in s tem tudi na evrsko ceno plemenitih kovin.

Zlato

Na ceno zlata v veliki meri vplivajo razmere na ameriških političnih in ekonomskih tleh. 21. februarja je zlato doseglo letos najnižjih 1554 dolarjev za trojsko unčo. Delen razlog za to je bila objava z zadnjega sestanka FOMC glede dolžniških vrednostnih papirjev. V naslednjih mesecih lahko pričakujemo nadaljnje nihanje cene, vendar v nekoliko ožjem rangu kot v minulem mesecu. Visoka verjetnost je, da bo cena zlata v tretji četrtini letošnjega leta na podlagi svetovne finančne nestabilnosti, proračunskih omejitev držav po svetu in inflacijskih pritiskov poskočila, tudi do 1900 dolarjev. Kljub večjim padcem v sredini februarja in prodajam vrednostnih papirjev, vezanih na zlato, je bilo povpraševanje na trgu fizičnega zlata ob padcu cene relativno veliko. Predvsem to velja za naložbeno zlato in nakit na Kitajskem trgu.

Srebro

Na trgu srebra bodo razmere podobne kot pri zlatu, kjer lahko cena do konca leta zraste nad 40 dolarjev za trojsko unčo. V tretjem tednu februarja je bil trg srebra pod pritiskom na podlagi negotovih ekonomskih razmer, ki so vplivale na napovedi o industrijskem povpraševanju po srebru. Najnižjo ceno je srebro doseglo 20. februarja – 28,26 dolarjev za trojsko unčo. Po padcu cene pod 30 dolarjev za trojsko unčo, so različni investicijski skladi, kot je ETF, dodajali srebro v svoj portfelj (za razliko od zlata). Kar je bil tudi eden izmed razlogov za okrepitev cene proti koncu meseca. Največji in najbolj poznani proizvajalec srebra v ZDA, Hecla Mining Company je zopet odprl vrata svojega rudnika Lucky Friday v Idahu. Rudnik obratuje od leta 1942, v januarju 2012 pa je bil zaprt (po več nesrečah v letu 2011) zaradi popravil. V letošnjem letu naj bi omenjeni rudnik proizvedel 2 milijona trojskih unč srebra.

Platina in paladij

Po padcu cene v  sredini februarja je paladij zopet začel pridobivati na vrednosti, kar pa ne velja za platino. Na ponudbeni strani trga platine so se pojavila nakazovanja o prihodnjem izboljšanju razmer v Južni Afriki, čeprav je nekoliko prezgodaj, da bi slednje lahko z gotovostjo trdili. Na strani povpraševanja je dodaten pritisk na ceno platine povzročila krepitev jena. Kljub temu da bodo naložbeniki glede platine najverjetneje previdni, lahko pričakujemo stabiliziranje cene v prihodnjih mesecih ter povprečno ceno 1.699 dolarjev za trojsko unčo platine v drugi polovici leta.

Cena paladija je v februarju dosegla najvišjo vrednost v zadnjih 18 mesecih, in sicer 775 dolarjev za trojsko unčo. Trenutna cena paladija se giblje okrog 745 dolarjev.

Trg paladija (v 1.000 trojskih unčah)

  2011 2012  
Izkop 6.837 6.468
Reciklaža 1.697 1.664
Ponudba 8.535 8.132  
Avto-katalizatorji 5.533 6.005
Nakit 675 646
Ostalo 2.636 2.615
Povpraševanje 8.843 9.266  
     
Povprečna cena za trojsko unčo 733 643  


Primanjkljaj na trgu paladija je v letu 2012 znašal 1,134 milijona trojskih unč (308.000 v letu 2011) in naj bi se spet povečal v tem letu. Pred kratkim uveljavljen zakon o omejitvi izpustov emisij na Kitajskem bo povečal povpraševanje po katalizatorjih iz paladija in platine. Kitajska trenutno šteje 22 odstotkov svetovnega povpraševanja po katalizatorjih iz paladija. Ker odstotek narašča, se bo poraba paladija za te namene v letu 2013 povečala za več kot 100.000 unč. Zaloge paladija iz Rusije so skoraj izčrpane, ustavitev izvoza iz Rusije za določeno časovno obdobje tako niso izključene. Z manjšim izkopom iz Južne Afrike bo paladija na trgu vedno manj.