DRUŽBA MORO - mednarodno priznani trgovec z zlatom

Levo – akcijska ponudba

Je prvi srebrnik iz serije Lepote vesolja. Njegova posebnost je valovit rob in konveksna hrbtna ter konkavna sprednja stran.

Thomson Reuters GFMS, oktober 2013

ZLATO

V zadnjem mesecu je cena zlata najnižjo vrednost dosegla 15. oktobra – 1.252 ameriških dolarjev za trojsko unčo. V drugi polovici oktobra sta oslabitev dolarja in nižja donosnost obveznic povzročila dvig cene zlata na 1.360 dolarjev za trojsko unčo. Temu je sledila korekcija cene navzdol, s tem je cena v oktobru ostala na približno isti ravni oziroma je porasla za 0,2 odstotka. Negotovosti na svetovnih finančnih trgih, tečajna tveganja (predvsem nihanje vrednosti dolarja) in nakupi zlata s strani centralnih bank investitorje ohranjajo pri naložbenem zlatu kot varni naložbi. Kljub nedavnemu padcu cene so prepričanja, da je zlato izredno smotrno imeti v portfelju naložb. Raziskovalni inštitut GFMS ocenjuje, da bodo veliko povpraševanje po fizičnem zlatu, ohlapna monetarna politika ZDA in nihanje vrednosti dolarja pozitivno vplivali na ceno zlata proti koncu leta in v začetku 2014.

Osredotočenost investitorjev v plemenite kovine je vsekakor na monetarni politiki ameriške centralne banke, donosnosti obveznic ter donosnosti na drugih kapitalskih trgih. FOMC je po zasedanju 29. In 30. oktobra poročal o nekoliko izboljšanih kazalcih ameriškega gospodarstva, a ne zadostnih. Velikih sprememb v monetarni politiki ZDA vsaj do konca leta ne pričakujejo, stimulativni ukrepi se bodo nadaljevali. Zadnje zasedanje letos bo 17. in 18. decembra.

Kitajsko gospodarstvo je v tretjem četrtletju letos doseglo 7,8 odstotno rasti bruto domačega proizvoda in nad 10 odstotno rast industrijske proizvodnje v septembru. Dobičkonosnost kitajskih podjetij je narasla za 13,5 odstotkov v prvih treh četrtletjih. Še vedno pa se spopadajo z rastjo cen na nepremičninskem trgu in inflacijo, ki je v septembru znašala 3,1 odstotka. Uvoz naložbenega zlata v Kitajsko se je letos izjemno povečal. Centralna banka zato načrtuje povečanje števila dovoljenj za uvoz in izvoz zlata (trenutno ima dovoljenje devet bank) z namenom, da bodo investitorji lažje direktno dostopali do naložbe. Povpraševanje po fizičnem zlatu na Kitajskem namreč vztrajno raste.

Enako velja za indijsko povpraševanje, kjer so premije na fizično zlato trenutno ustaljene med 70 in 80 dolarji. V tretjem četrtletju tega leta je Indija uvozila 73,5 ton zlata, vendar je povpraševanje po zlatu večje od uvoza, kljub letos uvedenemu 10 odstotnemu davku na nakup. Razliko povpraševanja pokrije reciklaža in neuradne zaloge. Indija ima največji delež porabe zlata v okviru svetovnega povpraševanja. Posebej v času festivalov povpraševanje po naložbenem fizičnem zlatu in nakitu poraste, kar lahko predstavlja vzvod za porast svetovne cene zlata. Največji porast nakupov zlata v Indiji beležijo med festivalom Diwali, tako imenovanem petdnevnem hindujskem festivalu luči. V zadnjih desetih letih se je cena zlata v tem obdobju povišala za povprečno 2,5 odstotka.

SREBRO

Cena srebra se je v oktobru gibala med 20,48 in 23,06 dolarji za trojsko unčo. Predvsem sta na ceno vplivali cena zlata in vrednost dolarja. Mesečna prodaja 31,1035 g srebrnikov Ameriški orel je v oktobru dosegla 3 milijone. V Evropi je bilo v prvih devetih mesecih prodanih 2,4 milijona 31,1035 g srebrnikov Dunajski filharmoniki, oziroma 65,1 odstotkov več kot v istem obdobju lani. V tretjem četrtletju letos se je prodaja omenjenih srebrnikov povišala za 42,6 odstotkov v primerjavi z letom 2012. Lahko rečemo, da je to pokazatelj še večje krize.

Trenutne zaloge srebra ETF skladov v višini 20,329 ton dosegajo skoraj rekordno količino. Dolgoletni presežek srebra na trgu se nekoliko zmanjšuje. Indijska uvozna dajatev je za srebro enaka kot zlato in znaša 10 odstotkov. V prvih sedmih mesecih tega leta je bilo v Indijo uvoženih 3,578 ton čistega srebra, kar je 126 odstotkov več kot lani. Približno 43 odstotkov srebra Indija uvozi iz Velike Britanije, po ocenah GFMS pa se ga večina porabi za bullion izdelke. Pričakovano gibanje cene bo po napovedih v veliki meri skladno z gibanjem cene zlata. Trenutno razmerje med ceno zlata in srebra je 60,1 : 1.

PLATINA & PALADIJ

V oktobru je cena platine narasla za 2,8 odstotka na 1.450 dolarjev za trojsko unčo in paladij za 2,2 odstotka na 742 dolarjev za trojsko unčo. Razmere v južnoafriških rudnikih ostajajo napete in prekinjajo izkop platine in paladija, kar se tudi odraža v ceni (sicer v manjši meri kot v tem obdobju lani, ko so bile razmere kritične). Pogajanja o plačah delavcev med proizvodnimi podjetji Amplats, Implats in Lonmin še potekajo kar pomeni, da lahko ponovno pride do stavk in novih prekinitev izkopa ter s tem povečanja primanjkljaja na obeh trgih. Z vodstvom družbe Lonmin, ki je ena največjih družb na svetu za pridobivanje platine, imamo tudi sami kontakte in lahko trdimo, da platine na trgu primanjkuje.

Poraba platine in paladija za industrijske namene je že nekaj let v stalnem porastu, predvsem na Kitajskem, Japonskem in v Indiji. Prav zaradi neravnovesja obeh trgov, negotovosti na ponudbeni strani in povečevanja povpraševanja so napovedi za gibanje cene platine in paladija najbolj obetavne.

Prevod: Špela Poljak