DRUŽBA MORO - mednarodno priznani trgovec z zlatom

Levo – akcijska ponudba

Je prvi srebrnik iz serije Lepote vesolja. Njegova posebnost je valovit rob in konveksna hrbtna ter konkavna sprednja stran.

Thomson Reuters GFMS, junij 2013

Recesijo zaznavamo v Evropi, ZDA jo bodo zaznale po dosedanjih  pričakovanjih do konca letošnjega leta. Razlog je v bruto domačem proizvodu, saj bodo ZDA v recesijo uradno stopile takrat, ko indeks pade pod 2,7 odstotkov na polletni osnovi, kar je po letu 2007 ravno sedaj, je raziskal naš zunanji sodelavec Gorazd Vidmar.  Po njegovih raziskavah sodeče bo v prihodnje potrebno več pozornosti nameniti spremljanju osebnega portfelja naložb, in najti pravo razmerje med likvidnimi denarnimi sredstvi ter plemenitimi kovinami.

tabela
Danes smo pri ceni 1295,20 ameriških dolarjev za trojsko unčo na nivoju cene oktobra 2010. Za zlato, ki ga ima posameznik v portfelju je 2,5 letno obdobje dokaj kratko za ugotavljanje smotrnosti zlate naložbe. Zlato bo zaradi nižjega življenjskega standarda in hkratnega povečanja brezposelnosti ter zaradi manipulacije svetovnih valut postalo za naložbenike vse bolj nedosegljivo.  Priporočamo, da zlato v portfelju služi kot dolgoročna naložba za varnost. Vsekakor je neprijetno, da morajo naložbeniki, ki so zlato kupili po oktobru 2010 le-tega zaradi zagotavljanja osebne likvidnosti prodati po nižji ceni.

Neto kupci fizičnega zlata na londonski borzi plemenitih kovin so trenutno centralne banke, kjer se po neuradnih podatkih ne zagotavlja sprotna zadostna količina za nakup. Na Comexu je vse manj špekulacij povezanih z nakupom vrednostnih papirjev, ki so vezani na ceno zlata. To pomeni, da se trg čisti in bo cena zlata v prihodnje tudi dejansko odražala ceno za zlato v fizični obliki. V naslednjih mesecih še naprej pričakujemo dokaj nestabilno ceno zlata, ki je povezana z interesi večjih držav. Zlato nam lahko tudi sporoča, da gremo v obdobje deflacije. Menimo, da je glavni cilj politike preusmeriti naložbenike v druge, za državo bolj donosne naložbe.

Pozornost investitorjev na trgu zlata je bila v zadnjem mesecu osredotočena na Evropo in zakone EU o neodvisnosti centralnih bank ter na ZDA oziroma odločitve odbora za monetarno politiko ameriške centralne banke. Finančna in dolžniška kriza je še zmeraj prisotna. Prav tako tiskanje denarja s strani ZDA, Japonske in ECB. Centralne banke pospešeno kupujejo obveznice, regulirajo inflacijo oziroma deflacijo in skušajo s tem vzpodbuditi ekonomsko rast. Vsi finančni trgi so trenutno zelo odvisni od dogajanja na političnih in ekonomskih tleh svetovnih velesil in s tem bolj volatilni kot v preteklosti.

Količina medbančnih posojil se je v letošnjem letu nekoliko povečala, kljub temu je dokončno okrevanje evropskega gospodarstva še daleč. Evropska komisija je Franciji in Španiji podaljšala rok za zmanjšanje primanjkljaja pod 3 odstotke za dve leti, Belgiji in Nizozemski pa za eno leto. V ZDA lahko nadaljnje stimulativne ukrepe in nakupe obveznic pričakujemo še dokler ne bo dosežena vsaj 6,5 odstotna brezposelnost, 2 odstotna inflacija. Trenutno kazalniki ameriškega gospodarstva ne kažejo bistvenega izboljšanja, kar sicer predstavlja vzpodbudo rasti cene zlata in delno srebra, poroča GFMS.

Povpraševanje na fizičnem trgu zlata je bilo v maju veliko, posebej v Aziji, vendar so se prodaje ETF skladov nadaljevale (maj 130 ton, januar-maj 484 ton), kar je potisnilo ceno navzdol. Na Comexu so prevladovale kratke pozicije. Po podatkih GFMS se prodaje vrednostnih papirjev vezanih na zlato postopno zmanjšujejo, vendar bo cena zlata vsaj še do konca junija nestabilna. Veliko investitorjev trenutno preži na morebiten padec cene zlata, ki bo sprožil povečanje nakupov in dvig cene. Samo povečanje povpraševanja po fizičnem zlatu je zelo redko zadosten razlog za dvig cene, lahko pa pomaga pri gradnji osnove za nadaljnjo rast. Povpraševanje po fizičnem zlatu je veliko na Kitajskem, v Združenih Arabskih Emiratih, Turčiji in Indiji. Medtem je situacija v ZDA nasprotna, prodaja ameriške kovnice The US Mint je v maju dosegla le 2,2 tone (6,5 tone v aprilu).

Povpraševanje po zlatu 2012

zlato2012

Vir: Thomson Reuters GFMS

V maju se je cena srebra gibala med 21,9 in 24,4 dolarji za trojsko unčo, trenutno znaša cena 21,8 dolarjev. Povpraševanje na trgu fizičnega zlata se je ob padcu cene povečalo, a manj kot na trgu zlata. Glede na nestabilne gospodarske in politične razmere v svetu investitorji ostajajo pazljivi, na trgu vrednostnih papirjev vezanih na srebro prevladujejo kratke pozicije.

Povpraševanje po srebru 2012

 srebro2012

Vir: Thomson Reuters GFMS

Trg platine je trenutno zelo težaven zaradi razmer v rudnikih v Južni Afriki. Prav tako je v zadnjem mesecu upadla poraba platine v avtomobilskem sektorju, kar ceni ne daje novega zagona za rast. Obstaja velika verjetnost, da bo v prihodnosti trg platine zaradi manjšega izkopa rudnikov prešel v primanjkljaj, ki lahko traja nekaj let in lahko povzroči povečanje naložb v platino. Izvoz paladija iz Rusije se lahko letos popolnoma ustavi, kar bo povzročilo še večje pomanjkanje paladija na trgu, ki smo mu priča zadnjih 14 let (z izjemo leta 2006, ko je bil beležen presežek).