DRUŽBA MORO - mednarodno priznani trgovec z zlatom

Levo – akcijska ponudba

Je prvi srebrnik iz serije Lepote vesolja. Njegova posebnost je valovit rob in konveksna hrbtna ter konkavna sprednja stran.

Strokovno srečanje zlatarjev

Novost na trgu zlata – mednarodni žig CCM in poudarek na omejitvi poslovanja z gotovino do 15.000 EUR

Konec preteklega tedna je v Celju potekalo tradicionalno letno strokovno srečanje zlatarjev. Z zanimanjem smo prisluhnili izbranim gostom, ki so predstavili novosti, razvoj in posebnosti strok, ki so neposredno povezane s plemenitimi kovinami. Največji odziv prisotnih je bil zagotovo na možnost pridobitve novega mednarodnega žiga CCM (Convention Common Control Mark) za plemenite kovine v Sloveniji, in na z zakonom omejen znesek do 15.000 EUR za gotovinsko plačilo zlata, tako za naložbe kot tudi nakit.

Žig CCM na izdelkih iz zlata

Predstavitev stanja nacionalnega sistema preskušanja in označevanja izdelkov iz plemenitih kovin je pripravila dr. Irena Grabec Švegl, vodja sektorja za plemenite kovine pri Uradu RS za meroslovje, Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Iz omenjenega urada smo izvedeli še najnovejše ugotovitve inšpekcijskega nadzora, ki jih je predstavila Dušanka Škrbič, Inšpektorica za nadzor nad izdelki iz plemenitih kovin.

»Slovenija je marca letos postala polnopravna članica Konvencije o preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin (Hallmarking Convention). S tem smo poleg državnega pridobili dodaten CCM žig na izdelkih iz zlata. Povedano drugače, CCM zlatim izdelkom prinaša nadstandard oziroma velja kot dodatno jamstvo za državni žig. Za Slovenijo in Urad RS za meroslovje je pridobljen žig vsekakor priznanje,« nam je povedala dr. Irena Grabec Švegl.

gold

CCM žig je prestiž. Pomembno je, da je z njim olajšano trgovanje z zlatom po Evropi, saj so izdelki označeni s tem žigom navadno del višjega nivoja ponudbe.

Evropski trg glede uporabe žiga CCM še ni harmoniziran. Trenutno je omenjeno konvencijo podpisalo 19 držav. Nemčija kot velesila EU recimo ni podpisnica konvencije, zato žiga ne uporablja. Zanimiv je tudi trg  sosednje Italije, saj zlati izdelki nimajo niti državnega žiga. V družbi Moro smo ponosni, da smo del sistema, ki je napredoval na višji nivo.

Zlato le do največ 15.000 EUR plačljivo z gotovino

Iz Ministrstva za finance, natančneje iz Urada RS za preprečevanje pranja denarja je mag. Aleksandra Čargo predstavila smernice za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranje terorizma za trgovce s plemenitimi kovinami in dragimi kamni ter izdelki iz njih.

Pranje denarja je prikrivanje izvora denarja ali premoženja, pridobljenega s katerim koli kaznivim dejanjem. Preventiva slednjega je splošna omejitev poslovanja z gotovino. Trgovci z blagom, med katere sodijo tudi trgovci s plemenitimi kovinami, od stranke ali nekoga tretjega pri prodaji posameznega blaga ne smejo sprejeti plačila v gotovini, če to plačilo presega 15.000 EUR.

Omenjeno omejitev poslovanja z gotovino v družbi Moro izvajamo že od sprejetja zakona.