DRUŽBA MORO - mednarodno priznani trgovec z zlatom

Levo – akcijska ponudba

Je prvi srebrnik iz serije Lepote vesolja. Njegova posebnost je valovit rob in konveksna hrbtna ter konkavna sprednja stran.

Pregled trga plemenitih kovin v letu 2013

Svetovni finančni trgi so se v letu 2013 soočali z različnimi izzivi, posledično so bile tudi cene vseh plemenitih kovin nestabilne oziroma v padanju. Borzne cene je zaznamovalo predvsem politično in gospodarsko dogajanje v ZDA, Evropi in Aziji. Velik vpliv na cene je imelo trgovanje z vrednostnimi papirji, vezanimi na plemenite kovine. Napovedi o izboljšanju in postopni stabilizaciji svetovnega gospodarstva so določene investicije s trga zlata preusmerile tudi na bolj tvegane finančne trge. Povpraševanje po fizičnih plemenitih kovinah se je ob padcu cen povečalo predvsem v Aziji in na Srednjem Vzhodu. Ker pa je fizični trg relativno majhen v primerjavi s trgom vrednostnih papirjev, to ni pripomoglo k zvišanju cene, je pa preprečilo dodaten padec.

Zlato

V letu 2013 je na letni ravni cena zlata utrpela padec v višini 28 odstotkov, največji padec v zadnjih treh desetletjih in s tem prekinila bikovski trend zadnjih 12 let. Največji in najbolj pomemben vzrok za to so likvidacije predvsem nefizičnega zlata s strani institucionalnih investitorjev (ETF, prodaje na Comexu). Znaki okrevanja ameriškega gospodarstva so privabili investicije na kapitalske trge in odprli vprašanja o zmanjšanju ali celo prenehanju nakupov obveznic Ameriške centralne banke.

zlato_2013

Povprečna mesečna cena zlata v EUR na gram v letu 2013

Najvišjo evrsko ceno v letu 2013 je zlato doseglo 3. januarja, 41,34 €/g, najnižjo pa 31. decembra, 27,71 €/g. Dolarska cena zlata je bila najvišja 22. januarja, 1.696,70 dolarjev, najnižja pa 19. decembra, 1187,40 ameriških dolarjev za trojsko unčo. Po zadnjem zasedanju FOMC v letu 2013, 17. in 18. decembra v Washingtonu, in objavi sprejete odločitve o zmanjšanju nakupov obveznic s 85 na 75 milijard dolarjev mesečno, se je cena zlata dvignila in prejšnji teden dosegla 1.237 dolarjev za trojsko unčo, kar je nekoliko nad tehnično mejo 1.200 dolarjev za trojsko unčo. Znani so že datumi zasedanj FOMC v letu 2014 – ko bodo sprejete nove odločitve glede monetarne politike Amerike – ki bodo vplivala na vse finančne trge, tudi trg fizičnih plemenitih kovin.

Mesec Datum zasedanja
Januar 28.-29.
Marec 18.-19.
April 29.-30.
Junij 17.-18.
Julij 29.-30.
September 16.-17.
Oktober 28.-29.
December 16.-17.

Po napovedih strokovnjakov in neodvisnih analitikov iz organizacije Metal Focus iz Londona lahko v letu 2014 pričakujemo nadaljnjo volatilnost cene zlata. Da se trend gibanja cene proti koncu leta 2014 lahko obrne navzgor, obstaja več razlogov. Prvič, v kolikor bo ameriško gospodarstvo dosegalo stabilno gospodarsko rast, lahko izboljšanje trga dela in zvišanje obrestnih mer zniža korporativne stopnje dobička. Posledica je padec vrednosti na delniških trgih in preusmeritev kapitala na trg zlata. Pomembno je tudi kitajsko gospodarstvo, kjer smo priča velikemu povpraševanju po fizičnem zlatu, katerega pot je preko Hong Konga. Kitajska nakopano zlato namenja za monetarne rezerve. V primeru stabilne rasti kitajskega gospodarstva se bo povpraševanje po fizičnem zlatu še okrepilo. Drugič, obstaja verjetnost uvedbe še strožjih omejitev uvoza zlata v Indijo, ki je največja uvoznica zlata na svetu. V tretjem kvartalu leta 2013 se je proračunski primanjkljaj Indije znižal na 1,2 odstotka bruto domačega proizvoda (v enakem obdobju leta 2012 je znašal 5 odstotkov BDP), kar lahko pripelje do novih uvoznih omejitev. V letu 2013 so v Indiji uvedli 10 odstotni davek pri nakupu, kar investitorjev ni odvrnilo. Tretjič, po napovedih bo v letu 2014 ponudba zlata manjša kot v preteklem letu. Borzna cena zlata, ki je le nekaj dolarjev višja od proizvodnih stroškov v Južni Afriki, lahko zmanjša dostopnost do fizičnega zlata. Preko švicarske kovnice smo dobili neuradni podatek, da v kolikor bi cena zlata še padala zaradi špekulativnih nakupov vrednostnih papirjev, lahko pričakujemo tudi embargo na izvoz zlata.

Kljub naštetemu ne smemo izključiti verjetnosti padca cene zlata na borzi. Predvsem lahko do tega pride v primeru, da bi se ameriški stimulativni ukrepi zaključili hitreje kot pričakovano in bi se hkrati nadaljevale večje prodaje vrednostnih papirjev vezanih na zlato. Tehnične analize kažejo, da je nadaljnji padec cene zlata malo verjeten, vsaj dokler bo cena nad ravnjo 1,180 dolarjev za trojsko unčo. V primeru porasta cene nad 1.452 dolarjev za trojsko unčo lahko pričakujemo vrednosti do 1.628 dolarjev.

Srebro

V letu 2013 je cena srebra sledila padcu cene zlata, in sicer 36 odstotkov na letni ravni. To pomeni, da je izmed vseh plemenitih kovin najbolj padla cena srebra. Glede na to da je trg srebra že nekaj let v presežku, povpraševanje in ponudba v preteklem letu nista imela pomembnejše vloge pri oblikovanju cene. Prodaja srebrnikov Ameriški orel je v letu 2013 presegla doseženo rekordno količino v letu 2012. Podobno kot na trgu zlata je bil za padec cene srebra vzrok v prodajah terminskih pogodb institucionalnih investitorjev.  Trg srebra je manjši in zato bolj volatilen kot trg zlata, napovedi za leto 2014 pa so bolj obetavne kot v letu 2013. V primeru padca cen plemenitih kovin bo ta na trgu srebra manjši, v primeru porasta cen pa bo srebro dosegalo višje stopnje rasti kot zlato.

 srebro_2013

Povprečna mesečna cena srebra v EUR na gram v letu 2013

Približno 60 odstotkov povpraševanja po srebru predstavlja industrija. V primeru okrepitve svetovnega gospodarstva se bo povečalo povpraševanje po srebru, kar je tudi najbolj možen scenarij v letu 2014. Večji padec cene srebra lahko pričakujemo v primeru padca pod 18 dolarjev za trojsko unčo, rast pa v primeru, da cena srebra preseže 25 dolarjev.

Paladij

Med vsemi plemenitimi kovinami se je paladij v letu 2013 izkazal najbolje. Če primerjamo povprečno evrsko ceno paladija decembra 2012 (16,96 €/g) in decembra 2013 (16,90 €/g), lahko vidimo, da je cena skoraj enaka. Ceno je na tej ravni zadržalo povečano industrijsko povpraševanje predvsem v ZDA in na Kitajskem ter hkrati primanjkljaj ponudbe paladija na trgu, ki je v letu 2013 dosegel 963 tisoč trojskih unč oziroma 30 ton.

paladij_2013

Povprečna mesečna cena paladija v EUR na gram v letu 2013

V letu 2013 se je po podatkih raziskovalnega inštituta GFMS proizvodnja paladija v rudnikih znižala za 77 tisoč trojskih unč oziroma 2,4 tone na letni ravni. Ponudbo paladija so v letu 2013 zaznamovale nestabilne razmere v rudnikih in pri njihovih upravljavcih v Južni Afriki, ki skupaj pridela 75 odstotkov vse svetovne proizvodnje. Povpraševanje po paladiju za proizvodnjo avto katalizatorjev se je v letu 2013 povečalo na 6,188 tisoč trojskih unč, kar predstavlja 2 odstotni porast v primerjavi z letom 2012. Primanjkljaj na trgu paladija in večanje povpraševanja bo po napovedih strokovnjakov in analitikov tudi v tem letu preprečil večje padce cene.

  2011 2012 2013*
Proizvodnja v rudnikih 6,837 6,513 6,436
Reciklaža 1,730 1,685 1,896
Skupaj ponudba 8,567 8,198 8,332
       
Avtomobilski katalizatorji 5,535 6,070 6,188
Nakit 676 651 599
Ostalo 2,653 2,613 2,608
Skupaj povpraševanje 8,849 9,334 9,395
       
Bruto presežek/(primanjkljaj) (281) (1,135) (1,063)
Uvoz zalog 1,332 (48) 100
Neto presežek/(primanjkljaj) 1,051 (1,184) (963)
       
Povprečna cena v USD za trojsko unčo 733,63 643,19 720,00

       Letna ponudba in povpraševanje po paladiju (v tisoč trojskih unčah)

*Napovedane končne količine in vrednosti

Tabela prikazuje ponudbo in povpraševanje po paladiju in povprečno dolarsko ceno v zadnjih treh letih. Razlika med bruto in neto presežkom ali primanjkljajem predstavlja uvoz obstoječih zalog, predvsem iz Rusije. V letu 2012 je povpraševanje preseglo ponudbo paladija za 36,8 ton (1,184 mio trojskih unč), v letu 2013 pa za 30 ton (963.000 trojskih unč). Povprečna letna cena je v letu 2013 narasla za 11,9 odstotka.

Platina

Decembra 2013 je bila cena platine 1.340 dolarjev za trojsko unčo oziroma za 13 odstotkov nižja kot decembra 2012. V letu 2013 je cena platine ponovno presegla ceno zlata, k čemur so pripomogle napetosti v rudniškem sektorju in naraščajoča prodaja avtomobilov (predvsem v ZDA) oziroma povečano povpraševanje.

platina_2013

Povprečna mesečna cena platine v EUR na gram v letu 2013

 

Po podatkih raziskovalnega inštituta GFMS se je v letu 2013 neto primanjkljaj platine na trgu povečal na 777 tisoč trojskih unč oziroma 24,2 tone, kar je 140 odstotkov več kot v letu 2012. Zaradi napetosti v Južni Afriki se je proizvodnja platine v rudnikih v letu 2013 zmanjšala za 11 tisoč trojskih unč oziroma 342 kilogramov. Verjetnost novih stavk in zaustavitev proizvodnje bo trg platine spremljala tudi v tem letu in lahko predstavlja podporo za rast cene.

  2011 2012 2013*
Proizvodnja v rudnikih 6,401 5,786 5,775
Reciklaža 1,504 1,328 1,443
Skupaj ponudba 7,905 7,114 7,218
       
Avto katalizatorji 3,068 2,947 2,932
Nakit 2,087 2,268 2,419
Ostalo 1,964 1,985 1,924
Skupaj povpraševanje 7,119 7,200 7,275
       
Bruto presežek/(primanjkljaj) 786 (86) (57)
Uvoz zalog (145) (237) (720)
Neto presežek/(primanjkljaj) 641 (323) (777)
       
Povprečna cena v USD za trojsko unčo 1721,87 1551,48 1490,00

    Letna ponudba in povpraševanje po platini (v tisoč trojskih unčah)

* Napovedane končne količine in vrednosti

Tabela prikazuje ponudbo in povpraševanje po platini in povprečno dolarsko ceno v zadnjih treh letih. Razlika med bruto in neto presežkom ali primanjkljajem predstavlja uvoz obstoječih zalog. V letu 2012 je povpraševanje preseglo ponudbo platine za 10 ton (323.000 trojskih unč), v letu 2013 pa za 24,2 tone (777.000 trojskih unč). Povprečna letna cena je v letu 2013 padla za 4 odstotke.

Prevod: Špela Poljak
Vira: Metals Focus, Business Line, Thomson Reuters GFMS