DRUŽBA MORO - mednarodno priznani trgovec z zlatom

Levo – akcijska ponudba

Je prvi srebrnik iz serije Lepote vesolja. Njegova posebnost je valovit rob in konveksna hrbtna ter konkavna sprednja stran.

Pregled trga plemenitih kovin – junij 2021

Vir: The Aden Forecast

Zlato, srebro in delnice rudarskih podjetij so v zadnjih nekaj mesecih beležili rast, od sredine junija pa manjšo korekcijo. Negotovost zaradi inflacije in šibkejšega dolarja ter naraščajoče povpraševanje po plemenitih kovinah so dejavniki, ki so v mesecih pred poletjem najbolj pripomogli k rasti cen. Avtorici poročila The Aden Forecast v zadnjem mesečnem poročilu poudarjata, da je trg plemenitih kovin v mega trendu rasti, pri čemer so nihanja (tudi navzdol) normalna in v veliki meri tudi pričakovana.

Nepremičninski trg beleži ogromno rast ne glede na težavne čase in pandemijo. Z masovno gradnjo novih objektov pa rastejo tudi vrednosti na trgu surovin. Rast povpraševanja oziroma presežek povpraševanja nad ponudbo je eden pomembnejših dejavnikov, ko gre za rast cene surovin in plemenitih kovin. Prav to se trenutno dogaja v ZDA in na Kitajskem, kjer so proizvodne cene letos narasle najbolj od leta 2008. V zadnjih 15 mesecih je indeks cen surovin S&P GSCI zabeležil 130-odstotno rast. Cena lesa naj bi v istem obdobju zrasla celo za 300 odstotkov. Indeks je bil sicer v dolgoročnem trendu padanja od leta 2008. Razlog za takšno rast cen nekaterih surovin od začetka pandemije Covid-19 je v motenem delovanju oskrbovalne verige. V primeru visoke inflacije, še šibkejšega dolarja in nižjih obrestnih mer lahko ta trend rasti traja še leta.

V vsakem dolgoročnem trendu na trgu plemenitih kovin obstajajo kratkoročni trendi. Cilj jih je čimbolj natančno prepoznati in oceniti njihovo gibanje, saj tovrstni trendi med drugim napovedujejo tudi gibanje dolgoročnega trenda. V tem lahko prepoznamo ugodne trenutke oziroma morebitne korekcije za nakup dodatnih količin plemenitih kovin. Cena zlata je kratkoročni trend rasti, ki traja še danes, pričela leta 2018 in dosegla vrh v avgustu 2020. V manj kot dveh letih je tako cena zlata zrasla za 80 odstotkov. Med avgustom 2020 in marcem 2021 je sledila korekcija v višini 19 odstotkov, kar v primerjavi z 80-odstotno rastjo predstavlja relativno šibek padec. Od letošnjega marca dalje je ponovno sledila kratkoročna rast.

Glede na analize, zbrane v poročilu The Aden Forecast, lahko sledi kratkotrajna korekcija. Tehnične analize kažejo na veliko verjetnost, da cena zlata v času korekcije ne bi padla pod 23 mesečno drseče povprečje, ki se trenutno nahaja pri 1.730 dolarjih za trojsko unčo. Na drugi strani lahko hkrati opazujemo zgornjo tehnično mejo cene zlata pri 1.790 dolarjih za trojsko unčo. V kolikor bi se cena obdržala nad tem nivojem, bo korekcija še šibkejša. Korekciji lahko že v jeseni sledi nov zagon trenda rasti cen. Vsaka korekcija pa je odlična priložnost za nakup plemenitih kovin, ki jih v družbi Moro priporočamo za dolgoročno naložbo.

Pred nastopom pandemije je bila cena srebra v primerjavi s ceno zlata šibkejša. Takrat je bil kazalnik, ki prikazuje razmerje med obema cenama, rekordno visok, več kot 100:1. Po začetku pandemije oziroma malce kasneje, poleti 2020, je cena srebra ponovno dobila zagon in razmerje se je nekoliko znižalo, vseeno pa se giblje na višjih ravneh kot ponavadi. Visoka vrednost kazalnika kaže na to, da srebro lahko še pridobi na vrednosti napram zlatu, kar bi kazalnik še dodatno znižalo. Povedano drugače, v prihodnje bi lahko bili donosi na trgu srebra bistveno višji od donosov na trgu zlata.

Gibanje cene srebra v zadnjih 3 mesecih, v USD/oz

Vir: Goldmoney.com

Cena srebra se že nekaj časa giblje nad 65 mesečnim drsečim povprečjem, to je nad 23,30 dolarji za trojsko unčo, kar nakazuje na močno podporo ceni ne glede na to, da cena do sedaj ni presegla zgornje tehnične meje pri 30 dolarjih za trojsko unčo. Spomnimo, da je cena srebra zrasla za več kot 140 odstotkov od najnižjih vrednosti marca 2020 in kaže dober potencial za nadaljnjo rast.

 

Prevod: Špela Poljak