DRUŽBA MORO - mednarodno priznani trgovec z zlatom

Levo – akcijska ponudba

Je prvi srebrnik iz serije Lepote vesolja. Njegova posebnost je valovit rob in konveksna hrbtna ter konkavna sprednja stran.

ODBITEK DDV OD NAKUPA SREBRNIH PALIC, KI SE UPORABLJAJO V NALOŽBENE NAMENE

ODBITEK DDV OD NAKUPA ZLATIH PALIC ALI SREBRNIH PALIC ALI NEPREMIČNIN, KI SE UPORABLJAJO V NALOŽBENE NAMENE

Vir: DURS

Pojasnilo MF, št. 423-5/2008, 24. 7. 2008

Ministrstvo za finance je pojasnilo št. 423-5/2008/55 z dne 29. 2. 2008 dopolnilo s pojasnilom, kako mora postopati davčni zavezanec, če v naložbene namene nabavljene nepremičnine ter zlate ali srebrne palice, kasneje proda:

Davčni zavezanec mora postopati v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06 in 52/07) v primerih, ko pri nabavi oziroma prodaji blaga oziroma storitev nastopa kot davčni zavezanec, torej v okviru svoje dejavnosti. Pravico do odbitka vstopnega davka je zato mogoče priznati le davčnemu zavezancu, ki mu je bil DDV zaračunan v zvezi z nabavami blaga in storitev, ki so mu jih opravili drugi davčni zavezanci kot davčnemu zavezancu in če je nabavljeno blago oziroma storitve uporabil oziroma jih namerava uporabiti za opravljanje svojih obdavčenih transakcij oziroma zakonsko točno določenih oproščenih transakcij. V primeru, ko davčni zavezanec nabavi blago, za katerega se ne more šteti, da ga opravi v okviru svoje dejavnosti, in zato nima pravice do odbitka vstopnega davka, tudi pri ponovni prodaji tega blaga ne nastopa kot davčni zavezanec in zato obveznost za obračun DDV ne nastane.

V vprašanju davčnega zavezanca je, za razliko od nakupa nepremičnin v naložbene namene, izpostavljen primer nakupa nepremičnine, ki jo bo davčni zavezanec čez leto ali dve prodal na trgu. Davčni zavezanec se torej že ob nakupu nepremičnine odloči, za kakšne namene jo bo uporabil, saj navaja, da je nepremičnina pridobljena izključno za kasnejšo odtujitev v bližnji prihodnosti. V zadevnem primeru bo nakup nepremičnine opravljen za namene obdavčenih transakcij, za prodajo, ne pa za naložbene namene, zato ima davčni zavezanec pravico do odbitka DDV ob izpolnjevanju pogojev.

Davčni zavezanec torej lahko, ob predpisanih pogojih, odbije DDV pri nakupu srebrnih palic ali nepremičnin, kolikor je nakup opravljen v okviru opravljanja njegove dejavnosti
in za namene opravljanja tiste njegove dejavnosti, v zvezi s katero lahko po zakonu uveljavlja odbitek DDV. Pri nakupu in prodaji zlatih palic pa je treba upoštevati tudi pravila posebne ureditve, zaradi katerih se naložbeno zlato praviloma nabavlja brez DDV. Če pa se zlato nabavi z DDV, je davek mogoče odbiti, če so izpolnjeni zakonsko določeni pogoji za odbitek
DDV.

Vir: Spletne strani Davčne uprave Republike Slovenije [04.08.2008].

Vsebina pojasnila / mnenja DURS-MF temelji na naslednji zakonodaji (zakonski in podzakonski predpisi):
• Zakon o davku na dodano vrednost /ZDDV-1/ (Uradni list RS, št. 117/06).

OPOMBA: Zapis zakonodaje, na katerem temelji mnenje DURS-MF, je pripis uredništva.