DRUŽBA MORO - mednarodno priznani trgovec z zlatom

Levo – akcijska ponudba

Na voljo so različni priložnostni in zbirateljski kovanci po znižanih cenah. Ob nakupu vam poklonimo 3 € kovanec RS.

Globalno segrevanje, prvi srebrni niobij izdan v letu 2023

Globalno segrevanje je prvi srebrni niobij izdan v letu 2023, ob 20. obletnici izdajanja teh atraktivnih kovancev. Določenih starejših kovancev v redni prodaji ni mogoče več kupiti, zato na trgu dosegajo dobre cene. Nekaj jih je še v prodaji TUKAJ.

Prevzem bo mogoč po 12. aprilu.

Na novem srebrniku je upodobljen termometer, sprednja stran kovanca iz modrega in zlatega niobija, tvori del ure, ki simbolizira iztek čas. V središču hrbtne strani kovanca je globus, ki prikazuje ekonomske, ekološke in socialne vidike trajnosti. Desno sta silhueti dveh človeških obrazov, pred njima plava morska želva. Zaradi onesnaženosti okolja in globalnega segrevanja tej vrsti grozi izumrtje.

Srebrnik je nakovan v največ 65.000 izvodih in vsebuje 9 g čistega srebra 900/1000 in 6,5 g čistega niobija 998. Vsakemu kovancu je priložen oštevilčen certifikat pristnosti.

Vsak lahko z odgovornim ravnanjem prispeva k omejevanju povišanja temperature v okolju. Moramo ukrepati, preden bo prepozno.

Povišanje temperature povzroča človek od leta 1850 in je že preseglo mejo 1°C. Že leta 2015 je Pariški sporazum določil dolgoročno omejitev dviga temperature na 1,5°C, kar je bilo ponovno potrjeno na konferenci ZN o podnebnih spremembah leta 2021. Trenutno ukrepi za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ne sledijo temu cilju, saj bo z nadaljevanjem današnjega življenjskega sloga do leta 2100 prišlo do dviga temperature za več kot 3°C, kar bi imelo katastrofalne posledice tako za ljudi kot za naravo.

Če bi lahko do leta 2030 globalne emisije CO2 zmanjšali za 45 odstotkov, bi bili na dobri poti. A čas se izteka in že opažamo katastrofalne posledice globalnega segrevanja. Ekstremni vremenski pojavi, taljenje ledenikov in spremembe v podnebnih vzorcih so vse pogostejši. Zmanjšanje porabe energije in trajnostna raba naravnih virov sta pomembna koraka v pravo smer.