DRUŽBA MORO - mednarodno priznani trgovec z zlatom

Levo – akcijska ponudba

Je prvi srebrnik iz serije Lepote vesolja. Njegova posebnost je valovit rob in konveksna hrbtna ter konkavna sprednja stran.

Naložbe v zlato in svetovno gospodarsko dogajanje

Naložbe v fizično zlato se tudi v Sloveniji povečujejo, saj ima naložbeno zlato marsikatero prednost, ki jo druge naložbe nimajo. Ne glede na to ali posameznik investira konzervativno in je pri vlaganju bolj previden in ni nagnjen k tveganju ali pa investira agresivno, torej je nadpovprečno nagnjen k tveganju, ima naložbeno zlato pomembno vlogo v strukturi portfelja naložb. Naložbeno zlato je namreč zelo učinkovit razpršilec tveganja, saj na gibanje cene zlata vplivajo drugi dejavniki kot vplivajo na druge naložbe. Naložbeno investicijsko zlato v portfelju naložb predstavlja trdno in stabilno podlago.

Na ceno zlata močno vplivata povpraševanje in ponudba zlata, za kateri velja, da je slednja vedno manjša od povpraševanja. Da bi lahko vsaj približno predvideli gibanje cen v prihodnosti moramo spremljati svetovno gospodarsko dogajanje. Zadnje čase se močno govori o neverjetni kitajski 8-10% letni rasti. Marsikateri državljan Evrope, Kanade, Argentine ali Indije se lahko vpraša kako in zakaj je to pomembno zanj. In vendar rast Kitajske spreminja svet v katerem živimo. Potencialni problemi kitajskega gospodarstva so v bančnem sistemu, onesnaženju, vodnih virih itd. Vendar kljub temu kitajsko gospodarstvo raste in njegova rast vzdržuje in krepi globalno gospodarsko rast. Globalna gospodarska rast se krepi s povečanim globalnim poslovanjem dobaviteljev in kupcev kitajskega trga. Z rastjo in posledično bogatenjem Kitajske, Kitajci akumulirajo več zlata v osebne prihranke, kitajska vlada kupuje več zlata kot dolgoročno investicijo. Ocenjeno je, da bo Kitajska do leta 2015 izvozila 100 milijard USD kapitala v tujino. Večina tega kapitala bo investirana v plemenite kovine in tuje valute. Učinek tovrstnega investiranja se bo pokazal v krepitvi dolgoročnega povpraševanja po močnih valutah in monetarni kovini – zlatu.

Veliko povpraševanje zasledimo tudi v Indiji, Braziliji in v Rusiji. Indijsko gospodarstvo se razlikuje od kitajskega po tem, da Indija ni odprla svojih trgov tujim neposrednim investicijam v tolikšni meri kot Kitajska. Posledično indijsko gospodarstvo ni raslo tako hitro kot kitajsko. Indija je rasla po 7-8% letni stopnji, kar je vendarle občutno bolje od 3% ali manjše letne rasti drugih večjih držav. Brazilsko gospodarstvo je zgrajeno na močnih temeljih. Je razvito in blagoslovljeno s surovinami in dobro poslovno klimo. Brazilija ustvarja mnogo velikih proizvodnih podjetij z močnimi tehnološkimi prednostmi.

Na svetovni trg močno vpliva sezonska komponenta. September in oktober sta zgodovinsko gledano revna meseca za delnice, za katere je značilno, da dosežejo dno v sredini oktobra. Za zlato sta avgust in september pogosto čas, ko cene dosežejo dno. Svetovni trg bo še naprej volatilen (spremenljiv), kar pomeni dobre cene za nakup zlata. Proti koncu leta, od konca oktobra in z začetkom novembra se po napovedih strokovnjakov, pričakuje padec dolarja in porast cen zlata in nafte.

7. avgust 2006 (Ana Savič, finančna svetovalka pri Moro&Kunst d.o.o.)