DRUŽBA MORO - mednarodno priznani trgovec z zlatom

Levo – akcijska ponudba

Na voljo so različni priložnostni in zbirateljski kovanci po znižanih cenah. Ob nakupu vam poklonimo 3 € kovanec RS.

Med zbiratelji iskane slovenske medalje s podobo Albina Pogačnika

Avtor: Urban Mate, predsednik NDS

Numizmatično društvo Slovenije (NDS) je ob stoletnici rojstva mednarodno priznanega numizmatika, Albina Pogačnika, izdalo srebrno medaljo v nakladi le 50 kosov. Medalja je razprodana. Družba Moro & Kunst, mednarodni trgovec z investicijskim zlatom in drugimi plemenitimi kovinami, je kupila pet medalj, ki so na voljo prvim kupcem po ceni 220 €. Za naročilo pokličite +386 1 530 44 08.

Ekskluzivno objavo izidu medalje lahko preberete tudi v novi številki revije Münzen Revue (članek v nemškem jeziku je objavljen pod tekstom).

Oglas-AgMedal-Pogacnik-

Osnovne karakteristike srebrne medalje s podobo Albina Pogačnika. Masa 30 g, čistina Ag 999/1000, premer 40 mm, naklada le 50 kosov. V prodaji so tudi zadnje medalje iz bakra.

 

Albin Pogačnik se je rodil 31. januarja 1915 v Budimpešti na Madžarskem, kjer je služboval njegov oče. Družina se je že v njegovi zgodnji mladosti preselila v Kranj v Sloveniji, kjer je Pogačnik ostal do konca svojih dni. Strast do zbiranja je podedoval po očetu, ki je v Kranju leta 1923 ustanovil mednarodno društvo zbiralcev z imenom Balkan Kolektor, za katerega je izdajal tudi glasilo, ki je izhajalo je med leti 1924 – 1935.

Za kovance se je začel zanimati že kot najstnik. V svojih spominih navaja, da ga je leta 1928 obiskal sošolec iz gimnazije in ga prosil, da naj pogleda, če ima kakšen star kovanec. S tem se je rodila strast do numizmatike, ki je trajala celo njegovo življenje. Že leta 1931 se je ponosno slikal s svojo zbirko, ki je obsegala okoli 300 kovancev in medalj, ki jih je razstavil v predalih iz lepenke, ki jih je moral narediti sam, saj takšnega numizmatičnega pribora tedaj ni bilo mogoče kupiti.

Po smrti očeta leta 1935 je moral prevzeti njegovo tiskarno, ki mu jo po osvoboditvi država prisilno podržavila. Ne glede na to se je njegova poklicna pot nadaljevala v tiskarstvu, saj se je zaposlil v Gorenjskem tisku, kjer je postal kasneje tudi tehnični direktor.

Leta 1935 je bi sprejet v zagrebško Numizmatično društvo, ki je bilo tedaj najstarejše numizmatično društvo daleč naokoli. Sam se spominja, da mu je svet antične numizmatike odprl dr. Mihajlo Prokeš iz Subotice, med tem ko ga je v skrivnosti in simboliko srednjeveškega denarništva vpeljal Wilhelm Fritsch iz Gradca. To prijateljstvo je pri njem zbudilo zanimanje za srednjeveške kovance, kar je preraslo v ljubezen in strast, ki ji je Albin Pogačnik ostal zvest vse življenje. Mladostnemu znanju madžarščine se je lahko zahvalil, da je srednjeveške novce lahko kupoval na Madžarskem in jih tako vračal v Slovenijo, kjer so bili kovani.

Pogacnik-Ag Medal-02-APogacnik-Ag Medal-01-A

V NDS se je Albin Pogačnik včlanil že v prvem letu njegove ponovne ustanovitve leta 1956. Leta 1958 je kot tehnični vodja v Gorenjskem tisku v Kranju pripomogel k izdaji prve številke Numizmatičnega vestnika NDS, leta 1958 pa je že postal podpredsednik društva. Predvsem pa je bil že takrat aktiven in vnet zbiralec z odličnimi stiki tako doma kot tudi v tujini. V letu 1968, ko je začel izhajati Glasnik NDS je bil v uredniškem odboru in gonilna sila tega numizmatičnega časopisa. Leta 1968 je postal predsednik NDS. Po dolgoletni prekinitvi je leta 1979 pomagal pri ponovni oživitvi Numizmatičnega vestnika, strokovnega glasila NDS, in ostal do leta 1996 odgovorni urednik. Častni član NDS je postal leta 1984, ko mu je bila podeljena društvena srebrna medalja. Predsednik NDS je nato ostal kar štiri mandate (več kot 17 let) in leta 1985 zaradi starosti odstopi. Društvo mu je leta 1985 podelilo edinstveni naziv častnega predsednika in leta 1995 tudi društveno zlato priznanje.

Aktiven je bil tudi v drugih numizmatičnih društvih. Leta 1972 je pomagal ustanoviti Gorenjsko numizmatično društvo in bil istega leta imenovan za njegovega prvega častnega člana. Primorsko numizmatično društvo Ilirska Bistrica v Sloveniji mu je leta 1998 podelilo priznanje za uspešno sodelovanje in častno članstvo. Kar dve priznanji za predano delo pa je prejel od Hrvaškega numizmatičnega društva, leta 1968 in 1988. Bil je član madžarskega numizmatičnega društva v Budimpešti na Madžarskem, član Circolo Numismatico Triestino v Trstu v Italiji in celo častni član Romunskega numizmatičnega društva v Bukarešti (leta 1981).

Poleg aktivnosti v numizmatičnih društvih in skrbi za razvoj in promocijo numizmatike v Sloveniji, je bil Albin Pogačnik aktiven predvsem pri publicistični in raziskovalni dejavnosti, organiziral je številne numizmatične razstave, hkrati pa je tudi sodeloval z Numizmatičnim kabinetom Narodnega muzeja Slovenije in pomagal pri bogatenju njegovih zbirk.

Strokovne in poljudnoznanstvene članke o numizmatiki je začel objavljati že v Glasniku NDS in kasneje v Numizmatičnem vestniku, kjer je objavil kar 21 strokovnih člankov. V letih 1974 – 1975 je v beograjskem zbirateljskem listu Kolekcionari objavi svoj prvi katalog novcev slovenskega srednjega veka z naslovom Denar na tleh Slovenije. Leta 1989 je v 17. številki Numizmatičnega vestnika izšel prvi del njegovega življenjskega dela Srednjeveške kovnice na Slovenskem, in se nadaljeval v petih zaporednih številkah. V temeljnem delu za avstrijske srednjeveške kovance Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter (Dunaj, 1994), njegovo delo navaja tudi Bernhard Koch in za srednjeveške kovnice na slovenskih tleh uporabi tudi oštevilčenje po Pogačniku. Leta 2008 je izdal katalog Srednjeveške kovnice na Slovenskem še v knjižni obliki in tako prispeval temeljno delo za preučevanje in zbiranje slovenskih srednjeveških kovnic.

Prvo numizmatično razstavo je pripravil leta 1955 v sodelovanju z Mestnim muzejem v Kranju v Prešernovi hiši v Kranju, kjer je razstavi 383 rimskih kovancev in 178 medalj. Izjemno uspešno je sodeloval z Gorenjskim muzejem, saj je do leta 2008 pripravi kar 23 najrazličnejših numizmatičnih razstav, ne samo v Kranju, pač pa tudi drugod po Sloveniji. Izjemno plodno je bilo tudi njegovo sodelovanje z Numizmatičnim kabinetom Narodnega muzeja Slovenije, za katerega je pridobival redke numizmatične primerke, predvsem srednjeveške in antične, ter je tako prispeval za izpolnjevanje in zaokroževanje muzejskih zbirk. Leta 1981 mu je Narodni muzej Slovenije potrdil tudi status stalnega zunanjega sodelavca.

Albin Pogačnik se je nesebično zavzemal tudi za izobraževanje in vzgojo numizmatikov, ter tako obsežno in sistematično znanje prenesel prihodnjim rodovom, katerih učitelj in mentor je bil. Umrl je v starosti 99 let dne 25.2.2014 v Šempasu. NDS mu je ob stoletnici rojstva izdalo leta 2015 medaljo v spomin.

Slowenische_Medaillen