DRUŽBA MORO - mednarodno priznani trgovec z zlatom

Levo – akcijska ponudba

…………………………………….

Motivi: Lipa, Kostanj, Smreka, Bor, Bukev, Hrast. Lepo darilo ali del zbirke.

Manjše količine naložbenega zlata na trgu

Švicarske kovnice so pri prodaji pričele omejevati količine naložbenega zlata. Razlog je v nizki borzni ceni zlata napram proizvodnim stroškom. Pričakujemo, da za določene izdelke v prihodnje ne bo možno fiksirati cene in izvesti nakupa.

Družba MORO