DRUŽBA MORO - mednarodno priznani trgovec z zlatom

Levo – akcijska ponudba

Je prvi srebrnik iz serije Lepote vesolja. Njegova posebnost je valovit rob in konveksna hrbtna ter konkavna sprednja stran.

Konferenca MINDfulness 2016, 20. – 22. oktober

Mednarodna konferenca MINDfulness 2016, s sloganom Bodite čuječni, poučujte čuječno in učite čuječnost, bo potekala od 20. do 22. oktobra 2016 na osnovni šoli Danile Kumar v Ljubljani. Dogodek je kot zlati sponzor podprla tudi družba Moro, zato prvemu, ki se nam javi, podarimo kotizacijo in s tem prost vstop na konferenco (jezik: angleščina).

Tema o čuječnosti je del nacionalnega učnega načrta v Angliji, prav tako je del učnega načrta organizacije mednarodnega združenja šol IBO International Baccalaureate Organization (del IBO je tudi šola Danile Kumar), in del učnega programa na fakultetah v Avstraliji. Koncept čuječnosti se je leta 2015 začel uvajati tudi na nekaterih osnovnih in srednjih šolah v Ljubljani.

Čuječnostna praksa se v svetu pospešeno vključuje v številne institucije, med drugim v zdravstvene ustanove in predvsem v šole. Raziskave so potrdile, da programi čuječnosti prispevajo k fizičnemu zdravju, razvoju emocionalno-socialnega učenja, razvoju eksekutivnih funkcij (pozornost, delovni spomin, samoregulacija), notranji motivaciji, odpornosti na stres in tesnobo ter psihičnemu blagostanju.

Z mednarodno konferenco MINDfulness 2016 želijo organizatorji nova spoznanja s področja kognitivne znanosti, kognitivne terapije in kliničnih poskusov vključiti v sodobne strategije poučevanja in vzgoje ter razumeti dejavnike, ki vplivajo na kognitivne sposobnosti učečih se ljudi.

Več o konferenci http://www.eduvision.si/.