DRUŽBA MORO - mednarodno priznani trgovec z zlatom

Levo – akcijska ponudba

Je prvi srebrnik iz serije Lepote vesolja. Njegova posebnost je valovit rob in konveksna hrbtna ter konkavna sprednja stran.

Davčna obravnava zlata in kriptovalut

Pojasnilo glede trgovanja s kriptovalutami in investicijskim zlatom ter plačila davčnih obveznosti za fizične osebe in podjetja.

Družba Moro je v slovenskem prostoru vodilna in specializirana za trgovanje z investicijskim zlatom. V letu 2014 smo preko spletne trgovine www.moro.si/morobitcoin investitorjem omogočili nakup zlata za bitcoine. Druga prelomnica v poslovanju je bila leta 2016, ko smo z Bitstampom, eno od vodilnih menjalnic kriptovalut na svetu, podpisali ekskluzivno pogodbo o dobavi investicijskega zlata v obliki zlatih palic kovnice Argor Heraeus iz Švice in zlatnikov Dunajski filharmoniki, kovnice Austrian Mint. Tako investitorjem omogočamo, da zaslužek zavarujejo z likvidnim, investicijskim zlatom. Le-tega za potrebe trgovanja lahko v družbi Moro za kriptovaluto tudi vedno prodajo.

Vezano na trgovanje s kriptovalutami in investicijskim zlatom se vse pogosteje postavljajo vprašanja glede obdavčitve. Glede na trenutno veljavno zakonodajo in sodbo evropskega sodišča smo pripravili pojasnila, in sicer:

  1. Investicijskao zlato:
  1. čl. Zakona o davku na dodano vrednost definira pojem investicijskega zlata, medtem ko 119.čl. ZDDV-1 definira oprostitve plačila DDV.

Po tej ureditvi izraz investicijsko zlato pomeni:

  1. zlato v obliki palic, ploščic z maso, ki jo sprejemajo trgi plemenitih kovin, in čistino, ki je enaka ali večja od 995 tisočink (https://www.moro.si/si-cenik/),
  2. zlate kovance s čistino, enako ali večjo od 900 tisočink, kovane po letu 1800, ki so ali so bili zakonito plačilno sredstvo v državi porekla in se običajno prodajo po ceni, ki ne presega za več kot 80 odstotkov vrednosti zlata na odprtem trgu, vsebovanega v kovancih (https://www.moro.si/si-cenik/).

Nakup in prodaja investicijskega zlata sta torej za fizične in pravne osebe v celoti neobdavčena.

  1. Nakup in prodaja kriptovalute pri fizičnih osebah – DDV

Na osnovi sodbe EU sodišča (peti senat) z dne 22. oktobra 2015 nakup in prodaja kriptovalute za fizične osebe ni predmet DDV.

Virtualna valuta bitcoin je pogodbeno plačilno sredstvo. Prvič, ni je mogoče šteti za tekoči račun, depozit, plačilo ali transfer. Drugič, v nasprotju z dolgovi, čeki ali drugimi plačilnimi instrumenti iz člena 135(1)(d) Direktive o DDV je ta valuta neposredno plačilno sredstvo med subjekti, ki jo sprejmejo.

  1. Nakup in prodaja kriptovalute za fizične osebe – plačilo dohodnine

Fizična oseba je oproščena plačila dohodnine od doseženih dobičkov, ki jih ustvari zaradi nihanja vrednosti kriptovalute. Zakon o dohodnini (ZDoh-2) namreč pravi, da se dohodnina ne plačuje od dobička iz kapitala pri odsvojitvi premičnin, razen izjem. Torej, ker kriptovaluta ni finančni instrument ali delnica, se dobiček, ki ga fizična oseba ustvari pri trgovanju, ne obdavči.

Furs bo fizično osebo obdavčil z dohodnino, če bo prejela kriptovaluto kot plačilo za opravljeno delo, svetovanje, itn. Za dohodek se namreč štejejo vsi dohodki in dobički, ne glede na vrsto. Čeprav plačilo ne bo sledilo v evrih, ampak v bitcoinih, bo moral posameznik od takega izplačila plačati dohodnino. Višina dohodka v evrih se določi upoštevaje vrednost bitcoina v evrih za čas, ko je dohodek prejet, dodajajo na Fursu.  Enako se zgodi, če fizična oseba doseže dobiček s kreiranjem oziroma rudarjenjem.

  1. Kriptovaluta v lasti podjetja

Drugače je, če je kriptovaluta v lasti podjetja ali fizične osebe, ki opravlja dejavnost – ima registriran status samostojnega podjetnika. Če samostojni podjetnik v okviru dejavnosti trguje s kriptovaluto ali bitcoine pridobiva z rudarjenjem, se bo tako ustvarjen dobiček obdavčil po določilih obdavčitve dohodka iz dejavnosti.

Če so bitcoini v lasti podjetja in to z njimi trguje, pa je obdavčitev dobička odvisna od poslovnega izida podjetja. Kot pravijo na Fursu, računovodska obravnava pri opisanem trgovanju/poslovanju ali v taki obliki je odvisna od okoliščin posameznega primera. Konkretno – za določanje davčne osnove se priznavajo prihodki in odhodki iz izkaza poslovnega izida in pravila za računovodje.

Podroben opis sodbe sodišča (peti senat) z dne 22. oktobra 2015 / vir: https://curia.europa.eu/


Avtor: Bojan Bratuša

Objavljamo dostope do podrobnega opisa poslovanja s kriptovalutami Finančne uprave RS. Vir: fu.gov.si

Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami z vidika DDV
Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami po ZDoh-2, ZDDPO-2 in ZDDV-1
Davčna obravnava poslovanja z virtualno valuto po ZDoh-2 in ZDDPO-2

Krajša pojasnila so objavljena tudi v članku Furs odgovarja na pogosta kriptovprašanja, ki je bil pred časom objavljen v Delovi prilogi Svet kapitala. Vir: svetkapitala.delo.si