DRUŽBA MORO - mednarodno priznani trgovec z zlatom

Levo – akcijska ponudba

…………………………………….

Motivi: Lipa, Kostanj, Smreka, Bor, Bukev, Hrast. Lepo darilo ali del zbirke.

Ekskluzivno: Moro je prva družba v Sloveniji, ki jo je priznalo združenje World Gold Council

Moro je prva in edina družba v Sloveniji, ki jo je na osnovi nekajletnih preverjanj priznalo eminentno združenje World Gold Council (WGC).

World Gold Council (WGC) je združenje najpomembnejših svetovnih družb, ki pridobivajo zlato. Njihova ključna vloga je nadzor nad razvojem industrije zlata, aktivno vključevanje v izboljšave, izobraževanje v okviru okoljevarstvenih, človeških in etičnih vidikov industrije. Združenje vključuje tudi kredibilne trgovce v posameznih državah, ki izpolnjujejo stroga pravila mednarodnega trgovanja ter zakonska določila države, v kateri trgujejo.

»Zdaj lahko rečemo, da smo kot trgovci z zlatom in drugimi plemenitimi kovinami del eminentne svetovne družbe najboljših,« pravi Irena Moro, direktorica.

S strani World Gold Councila, katerega vodi priznan finančnik Gregory C. Wilkins, je bila družba Moro v zadnjih dneh oktobra, na osnovi natančnega, nekajletnega pregleda poslovanja (due diligence check) potrjena in priznana kot mednarodno kredibilni trgovec z zlatom.

Eden od pogojev vključitve v WGC je tudi družbena odgovornost, kar potrjujemo z delom v Fundaciji Moro. Ta podpira mednarodne šole z licenco IB – International Baccalaureate v Sloveniji, katere pri nas obiskuje več kot 300 mladih iz vsega sveta.

Glavni priporočili za družbo Moro sta podala dr. France Arhar, predsednika uprave UniCredit Bank in Kurt Meyer, predsednik uprave državne kovnice Münze Österreich z Dunaja.

Družba Moro