DRUŽBA MORO - mednarodno priznani trgovec z zlatom

Levo – akcijska ponudba

Je prvi srebrnik iz serije Lepote vesolja. Njegova posebnost je valovit rob in konveksna hrbtna ter konkavna sprednja stran.

Bernanke, dolar, obrestne mere in zlato

BERNANKE, DOLAR, OBRESTNE MERE IN ZLATO – interpretacija

Kako bi vi ukrepali na položaju, ki ga zaseda gospod Bernanke? Močno sem prepričan, da se bo odločil za počasno zniževanje obrestnih mer, četudi za ceno poslabšanja gospodarskih razmer ob pojavu blage recesije.

Nevarnost le-te preti na trgu nepremičnin, kjer so visoke obrestne mere podražile hipotekarna posojila in povečale delež slabih posojilojemalcev (tj. nezmožnost poplačila posojil). Greenspan bi tako stanje označil kot ohlajanje gospodarstva s čimer se močno razlikuje od makroekonomskega pogleda Bernanke-ja. Izredni monetarni ukrepi bi gotovo sprožili inflacijske pritiske in izhod iz blage recesije. Bernanke je do sedaj vedno favoriziral inflacijsko ciljanje. Ob približevanju volilnega leta je trenutna ameriška politika začela podpirati ukrepe za višjo gospodarsko rast, v kar jih sili tudi medvedji trend na trgu nepremičnin. FED-ov argument za uklonitev temu političnemu kompromisu je, da je inflacijsko ciljanje bolj učinkovito v času visoke konjunkture.

Vpliv Kitajske na inflacijo…

Na govoru na Stanfordu je Ben Bernanke opozoril na zanemarljiv vpliv visoke trgovinske menjave med ZDA in Kitajsko na ameriško inflacijo – to je 0,1 odstotne točke pri 2-odstotnem indeksu rasti cen. Visoka svetovna gospodarska rast se napaja predvsem na račun novo nastajajočih gospodarskih sil, ki s svojo proizvodnjo in izvozom dobrin vstopajo na strani agregatne ponudbe, na strani agregatnega povpraševanja pa te države nastopajo kot močni uvozniki surovin, kovin in nafte.

In ravno v tem je poanta mnogih napačnih razmišljanj, ki nadaljevanje svetovne gospodarske rasti povezujejo samo z naraščanjem agregatne ponudbe. Največji optimisti in zagovorniki ameriške lokomotive so spregledali dejstvo, da Kitajska, Indija, Vietnam ter ostale države s svojim povpraševanjem po surovinah in kovinah generirajo stopnje rasti borznih cen le-teh, ki enostavno niso več primerljive s stopnjami rasti cen, ki jih dosegajo ameriški vrednostni papirji.

Čeprav se FED tega dejstva zaveda, pa ni pričakovati da bi z morebitno monetarno ekspanzijo poskušal doseči večjo likvidnost na ameriških finančnih trgih. Rezultat tega ukrepa bi lahko bilo nominalno povišanje cen brez realnega vpliva na bruto državni proizvod.

Verjetnost korekcije…

Upoštevaje monetarnih omejitev znotraj katerih deluje FED je ob sedanjih vrednostih ameriških borznih indeksov moč pričakovati opazno korekcijo navzdol, ki je ZDA niso doživele že vse od marca 2003 dalje. Volatilnost na ameriških borzah, ki se je pojavila v aprilu, investitorjem pošilja signal o prodajnih priložnostih v primeru kratkih odbojev vrednosti delnic navzgor, ter izogibanje nakupov delnic bančno-finančnih družb, nepremičninskega sektorja ter sektorja trgovine.

Nakup zlata in srebra pa je ob zgoraj opisanem stanju še vedno racionalna naložba ne glede na morebitne korekcije.