7 g, 300. obletnica velikega tolminskega punta (2013)

Nov

490,00 €
Obvesti me, ko pade cena

Masa 7 g
Čistina 900 / 1000
Vsebnost zlata 6,3 g
Mera kovanca (premer) 24 mm
Nominala 100 EUR
Leto kovanja 2013
Naklada    1500 kovancev
Vir Banka Slovenije:

Od 15. do 17. stoletja so se kmetje na Slovenskem upirali svojim gospodarjem, saj se jim je zaradi vojn, različnih bolezni in davkov socialni položaj vse bolj slabšal. Veliki tolminski kmečki punt je bil zadnji v vrsti velikih kmečkih uporov na Slovenskem pred reformami Marije Terezije in Jožefa II. Zajel je Tolminsko, Goriško in del Kranjske. Za ta upor je značilno, da ni bil naperjen proti zemljiški gospodi, temveč proti državni oblasti zaradi novih davčnih obveznosti. Ker so deželo v tem obdobju prizadele tudi hude naravne nesreče, kmetje niso bili več zmožni vseh bremen. Goriški pobiralec davkov je dal zapreti nekaj Tolmincev, kar je kmete razjezilo. Pod vodstvom Ivana Gradnika in drugih so začeli upor. Z množičnim pohodom 500 Tolmincev so 27. marca 1713 odšli v Gorico osvobodit zaprte kmete. Načrt ni uspel, saj so bili razgnani. Naslednji dan se je na trgu zbrala že pettisočglava množica in grad je bil odrezan od mesta. Po pogajanjih so bili zaporniki izpuščeni, niso pa bili oproščeni plačila davkov. Kmetje so se za nekaj časa pomirili, vendar se je maja premišljeno uporniško gibanje Tolmincev razširilo do Tržaškega Krasa. Združili so se v kmečko zvezo in se zavezali, da ne bodo več plačevali davkov. V Braniku se je zbralo 3000 ljudi in razglasili so svojega cesarja in glavarja. Plemstvo je zaprosilo za pomoč dvor, ki je izdal povelje za pomoč pehote in konjenikov. Iz Karlovca in Senja je prišlo 600 krajišnikov, ki so z državno vojsko sredi junija 1713 upor zadušili. Voditelje upora in upornike so aretirali in zaprli v goriški grad. Preiskavo punta je vodila cesarska komisija. Sledila je krvava obsodba. Na glavnem trgu v Gorici je bilo aprila 1714 usmrčenih 11 vodilnih puntarjev, drugi so bili obsojeni na zaporne in denarne kazni, nekaterim pa so zaplenili tudi del imetja.
Vir: Tolminski muzej, Tolmin
 
Republika Slovenija za zaznamovanje 300. obletnice velikega tolminskega punta izdaja zbirateljske kovance. Na kovancih so upodobljeni kosa, cepec in burkle – kmečko orodje, s katerim so se uporniki večinoma bojevali.
 
Avtor dizajna: Jernej Kejžar, Kranj / Slovenija
Kovanje: Mincovna Kremnica, š.p., Kremnica / Slovaška
Čistina 900/1000
Prevzem Takoj
Davek Naložbeno fizično zlato je oproščeno plačila DDV po 118. in 119. členu ZDDV-1.