7 g, 100. obletnica osvojitve prve olimpijske medalje (2012)

Nov

450,00 €
Obvesti me, ko pade cena

Masa 7 g
Čistina 900 / 1000
Vsebnost zlata 6,3 g
Mera kovanca (premer) 24 mm
Nominala 100 EUR
Leto kovanja 2012
Naklada    2500 kovancev
Vir: Banka Slovenije
Leta 1912 so v Stockholmu potekale poletne olimpijske igre z uradnim nazivom: Igre V. olimpijade. Na njih so prvič sodelovali športniki vseh petih celin, so pa bile to tudi zadnje olimpijske igre, na katerih so podelili medalje iz čistega zlata. Na olimpijadi je kot eden od sedmih članov avstrijske sabljaške reprezentance, ki je ekipno osvojila srebrno medaljo, sodeloval Rudolf Cvetko.
 
Rudolf Cvetko je prvi Slovenec, ki se je uvrstil na olimpijske igre in osvojil olimpijsko medaljo. Rojen je bil 17. novembra 1880 v Senožečah. Šolal se je v Ljubljani, štiriletno kadetnico pa je obiskoval v Trstu. Po šolanju je služil v 16. ogrskem (hrvaškem) pešpolku v Zagrebu in Bjelovarju. Leta 1913 je izstopil iz vojske in se zaposlil kot učitelj telovadbe na državni gimnaziji v Gorici. Ob začetku prve svetovne vojne se je ponovno aktiviral in bil leta 1916 odlikovan z bronasto medaljo za zasluge. Po vojni je služil kot orožniški častnik, vendar je bil leta 1926 zaradi napredne usmerjenosti predčasno upokojen. Umrl je 15. decembra 1977 v Ljubljani.
 
Rudolf Cvetko se je že od leta 1904 udeleževal sabljaških tečajev v telovadni in sabljaški šoli avstro-ogrske vojske v Dunajskem Novem mestu. Po letu 1905 je bil sabljaški inštruktor in sodnik ter glavni učitelj na sabljaških tečajih. Ko se je upokojil, je vodil sabljaško sekcijo v klubu Ilirija, po letu 1945 pa se je posvetil vzgoji mladih sabljačev in delu v Sabljaški zvezi Slovenije.
 
Republika Slovenija izdaja zbirateljske kovance ob 100. obletnici osvojitve prve olimpijske medalje, ki jo je prejel Slovenec kot član avstrijske reprezentance. Na sprednji strani kovancev je iz niza pik upodobljena sabljaška maska, na hrbtni strani kovancev pa je sedem sabelj razporejenih okoli središča kovanca. Sablje so povezane s krogom, kar simbolizira povezanost sedemčlanske reprezentance.
 
Avtor idejnega osnutka: Milan Drobnak, Gorica pri Slivnici / Slovenija
Kovanje: Mincovna Kremnica, š.p., Kremnica / Slovaška
......
100th anniversary of the first Olympic medal
The 1912 Summer Olympic Games, officially known as the Games of the V Olympiad, took place in Stockholm. They were the first games at which athletes from all five continents competed, and the last games at which medals made of pure gold were awarded. Rudolf Cvetko competed at the games as one of seven members of the Austrian Empire's fencing team, which won the silver medal in the team event.
 
Rudolf Cvetko was the first Slovene to compete at the Olympic Games and the first to win an Olympic medal. He was born on 17 November 1880 in Senožeče. He attended school in Ljubljana and attended a four-year military academy in Trieste. After school, he served in the 16th Hungarian Infantry Regiment in Zagreb and Bjelovar, Croatia. He left the military in 1913, and found work as a physical education teacher at the state grammar school in Gorizia. He was reactivated at the beginning of World War I, and was awarded a bronze service medal in 1916. Following the war, he served as a weapons officer, but was forced to retire prematurely in 1926 due to his progressive thinking. He died in Ljubljana on 15 December 1977.
 
Rudolf Cvetko began attending fencing classes in 1904 in the gymnastics and fencing school of the Austro-Hungarian army in Wiener Neustadt. After 1905 he was a fencing instructor and judge, and the head teacher at fencing classes. He headed the fencing section at the Ilirija club following his retirement. After 1945 he focused his efforts on the development of young fencers and his work in the Slovenian Fencing Federation.
 
The Republic of Slovenia is issuing collector coins to commemorate the 100th anniversary of the first Olympic medal won by a Slovene, as a member of the Austrian team. The front of the coins features a series of dots depicting a fencing mask, while the reverse side features seven sabres arranged in the centre. The sabres are linked by a circle, representing the unity of the seven-member team.
 
Original design: Milan Drobnak, Gorica pri Slivnici / Slovenia
Minting: Mincovna Kremnica, š.p., Kremnica / Slovakia
Čistina 900/1000
Prevzem Takoj
Davek Naložbeno fizično zlato je oproščeno plačila DDV po 118. in 119. členu ZDDV-1.