7 g, Evropska prestolnica kulture: Maribor (2012)

Ob Prešernovem dnevu, slovenskem kulturnem prazniku, ob nakupu priložnostnega zlatnika prejmete DARILO.

Več podatkov

Nov

490,00 €
Obvesti me, ko pade cena

Masa 7 g
Čistina 900 / 1000
Vsebnost zlata 6,3 g
Mera kovanca (premer) 24 mm
Nominala 100 EUR
Leto kovanja 2012
Naklada    2500 kovancev

Vir: Banka Slovenije

Leta 1985 je na pobudo umetnice Meline Mercuri Svet ministrov Evropske unije uvedel projekt Evropska prestolnica kulture. Osnovna cilja sta promovirati bogastvo evropskih kultur ter skozi zavest o vrednosti kulturnih različnosti graditi medsebojno razumevanje in skupno evropsko identiteto. Evropska prestolnica kulture je naziv, ki ga Evropska unija po posebni proceduri in merilih za določeno leto dodeli dvema mestoma držav članic EU. Izbrani mesti v letu izvedeta vrsto kulturnih dogodkov, s katerimi se krepi evropsko sodelovanje na področju kulture in spodbuja trajnejši dialog na evropski ravni.

Svet EU za izobraževanje, mladino in kulturo je maja 2009 sprejel sklep, da se za leto 2012 dodeli naziv "Evropska prestolnica kulture" mestu Maribor in portugalskemu mestu Guimaraes. Temeljni cilji slovenskega projekta Evropska prestolnica kulture – Maribor 2012 so izoblikovati celostni pristop k trajnostnemu razvoju vzhodne kohezijske regije ter utrjevati lokalne identitete, kulturno sodelovanje in mednarodno prepoznavnost slovenske kulture in ustvarjalnosti. Predvsem pa so pri načrtovanju in izvedbi projekta poudarjene posebnosti in značilnosti lokalnih okolij Maribora ter partnerskih mest Murske Sobote, Novega mesta, Ptuja, Slovenj Gradca in Velenja. Programske vsebine temeljijo na štirih osrednjih sklopih: Terminal 12, Urbane brazde, Življenje na dotik in Ključi mesta, njihov skupni okvir pa vključuje programske vsebine za različne ciljne javnosti v Mariboru in partnerskih mestih.

Republika Slovenija se z izdajo zbirateljskih kovancev pridružuje promociji Evropske prestolnice kulture, ki je bila v letu 2012 dodeljena Mariboru in partnerskim mestom. Motiv na kovancih je simbolna interpretacija starega mariborskega mostu, v prenesenem pomenu pa gre za povezovanje, komunikacijo in ustvarjalnost, kar pojem kultura med drugim tudi je.

Avtor idejnega osnutka: Tomaž Plečko

Kovanje: Mincovna Kremnica, š.p., Kremnica / Slovaška

-------------------------

Acting on the initiative of the artist Melina Mercouri, the Council of EU Ministers introduced the European Capital of Culture project in 1985. The primary objectives of the project are to highlight the richness of European culture, and to promote mutual understanding and a common European identity through awareness of the value of culture diversity. Two cities from EU Member States are designated European Capitals of Culture for a specific year according to a special procedure and criteria. During the year, the selected cities host cultural events aimed at strengthening European cooperation in the area of culture and promoting sustained dialogue throughout Europe.

In May 2009 the EU Education, Youth and Culture Council designated Maribor and the Portuguese city of Guimaraes as European Capitals of Culture for 2012. The main objectives of the Slovenian project, European Capital of Culture – Maribor 2012, are to formulate an integrated approach to the sustained development of the East Cohesion Region, and to strengthen the local identity, cultural cooperation and international awareness of Slovenian culture and creativity. The primary focus in planning and implementing the project is on the specific features and characteristics of the areas surrounding Maribor and its partner cities of Murska Sobota, Novo mesto, Ptuj, Slovenj Gradec and Velenje. The content of the programme is based on four central themes: Terminal 12, Urban Furrows, Life Touch and Town Keys. The overall framework includes programme content for various target groups in Maribor and the aforementioned partner cities.

Through the issue of collector coins, the Republic of Slovenia joins the promotion of Maribor and its partner cities as European Capital of Culture for 2012. The motif on the coins is a symbolic interpretation of the old Maribor bridge. In a figurative sense, it represents a link, communication and creativity, the essence of culture itself.

Original design: Tomaž Plečko

Minting: Mincovna Kremnica, š.p., Kremnica / Slovakia

Čistina 900/1000
Prevzem Takoj
Davek Naložbeno fizično zlato je oproščeno plačila DDV po 118. in 119. členu ZDDV-1.