7 g, 20. obletnica samostojnosti Republike Slovenije (2011)

Masa kovanca    7 g
Čistina 900 / 1000
Vsebnost zlata 6,3 g
Premer 24 mm
Nominala 100 €
Naklada 2.500 kovancev

Več podatkov

Nov

400,00 €
Obvesti me, ko pade cena

Masa 7 g
Čistina 900 / 1000
Vsebnost zlata 6,3 g
Mera kovanca (premer) 24 mm
Nominala 100 EUR
Leto kovanja 2011
Naklada    2500 kovancev

Vir: Banka Slovenije

Decembra 1990 se je, izhajajoč iz pravice slovenskega naroda do samoodločbe, na plebiscitu prek 88 odstotkov Slovenk in Slovencev odločilo za samostojno in neodvisno Slovenijo. Tej odločitvi so sledili dogodki, ki so bili prelomni v zgodovini slovenskega naroda.

Slovenija je postala samostojna in neodvisna država 25. junija 1991, ko je Skupščina Republike Slovenije sprejela Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ustavni zakon za njeno izvedbo in Deklaracijo ob neodvisnosti. S temi dokumenti je Slovenija prevzela pristojnosti SFRJ na ozemlju Slovenije, priznala obstoječe meje, zagotovila varstvo človekovih pravic vsem državljanom, pripadnikom manjšin pa tudi posebno varstvo, določeno v meddržavnih pogodbah. Z Zakonom o denarni enoti je Slovenija 8. oktobra 1991 dobila tudi svoj denar – tolar. Prvo ustavo samostojne Slovenije je Skupščina Republike Slovenije sprejela 23. decembra 1991.

Slovenija se je vključila v mednarodno skupnost in bila maja 1992 sprejeta kot 176. članica Organizacije združenih narodov. Marca 2004 je postala članica zveze NATO in maja 2004 članica Evropske unije. Po izpolnitvi konvergenčnih kriterijev in sprejetju Zakona o uvedbi evra je od 1. januarja 2007 evro plačilno sredstvo v Republiki Sloveniji. Slovenija je podpisnica Schengenskega sporazuma, ki ga je začela izvajati na kopenskih in morskih mejah decembra 2007.

V dvajsetletnem obdobju je Slovenija prehodila zahtevno pot graditve novega političnega in gospodarskega sistema ter uveljavljanja v svetu. Zato ob tej obletnici izdaja Republika Slovenija zbirateljske kovance, na katerih so upodobljene poteze treh vrhov, ki predstavljajo Triglav, najznačilnejši slovenski simbol.

Avtor idejnega osnutka: Domen Fras, Ljubljana

Kovanje: Mint of Finland, Vantaa/Finska

................

Based on the Slovenian nation's right to self determination, more than 88% of Slovenes voted for a sovereign and independent Slovenia at a referendum held in December 1990. This decision was followed by events that represented a breakthrough in the history of the Slovenian nation.

Slovenia became a sovereign and independent country on 25 June 1991, when the Assembly of the Republic of Slovenia adopted the Basic Constitutional Charter on the Sovereignty and Independence of the Republic of Slovenia, the constitutional act for its implementation and the Declaration of Independence. With these documents, Slovenia assumed the responsibilities of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia in the territory of Slovenia, recognised existing borders, and guaranteed the protection of the human rights of all citizens and minority groups, as well as the special protection set out in international treaties. Slovenia also introduced its own currency, the tolar, on 8 October 1991 with the Monetary Unit of the Republic of Slovenia Act. Independent Slovenia's first constitution was adopted by the Assembly of the Republic of Slovenia on 23 December 1991.

Slovenia joined the international community, and was accepted as the 176th member of the United Nations in May 1992. In March 2004 Slovenia became a member of NATO and a European Union Member State in May 2004. The euro became Slovenia's legal tender on 1 January 2007, following the fulfilment of convergence criteria and the adoption of the Euro Introduction Act. Slovenia is a signatory of the Schengen Agreement, which it began implementing at land and sea border crossings in December 2007.

Over the last 20 years, Slovenia has undertaken a challenging journey to build a new political and economic system, and establish itself on the world stage. To commemorate this anniversary, Slovenia is issuing collector coins depicting three summits representing Mount Triglav, the most distinctive symbol of Slovenia.

Original design: Domen Fras, Ljubljana

Minting: Mint of Finland, Vantaa, Finland

Čistina 900/1000
Prevzem Takoj
Davek Naložbeno fizično zlato je oproščeno plačila DDV po 118. in 119. členu ZDDV-1.