7 g, 100. obletnica rojstva slikarja Zorana Mušiča (2009)

Masa kovanca    7 g
Čistina 900 / 1000
Vsebnost zlata 6,3 g
Premer 24 mm
Leto kovanja 2009
Kovano v količini 6000

Več podatkov

Nov

490,00 €
Obvesti me, ko pade cena

Masa 7 g
Čistina 900 / 1000
Vsebnost zlata 6,3 g
Mera kovanca (premer) 24 mm
Nominala 100 EUR
Leto kovanja 2009
Naklada    6000 kovancev

Vir: Banka Slovenije

Slovenski slikar, grafik in risar Zoran Mušič se je rodil 12. februarja 1909 v Bukovici pri Gorici. Leta 1915 je bila družina prvič in leta 1919 drugič izgnana s Primorske na Štajersko. Šolal se je na Učiteljišču v Mariboru. Akademijo za likovno umetnost je obiskoval v Zagrebu in študij končal leta 1934. Po letu 1940 je stalno živel v Ljubljani. Novembra 1944 je bil interniran v koncentracijsko taborišče Dachau. Junija 1945 se je vrnil v Ljubljano, vendar je zaradi pritiskov oblastnikov že isti mesec odšel v Gorico in pozneje v Benetke. Leta 1952 je imel prvo samostojno razstavo v Parizu. Po njej se je v dogovoru s Francosko galerijo ustalil v Franciji, kjer so mu leta 1995 pripravili veliko retrospektivo v Grand Palais. Bil je med umetniki skupine École de Paris. Sodeloval je pri grafičnih bienalih v Ljubljani in bil eden vodilnih grafikov svojega časa v Evropi. Pogosto se je vračal v Benetke, kjer je preživljal starost in umrl 25. maja 2005. Tam je tudi pokopan.
Zoran Mušič je bil slikar, grafični in risarski mojster sodobne Evrope, posebej Krasa in kraških ambientov. Slikal je predvsem krajine, konjičke, portrete, avtoportrete, prizore trpljenja iz taborišča Dachau, vedute Benetk, tihožitja, dvojne portrete z ženo Ido in starostne avtoportrete. Bil je edini slikar slovenskega porekla, ki se je v 20. stoletju prebil v elitne kulturne kroge v Italiji in Franciji. Postal je merilo in izhodišče kakovosti za vse likovnike pri nas. Za svoje zasluge je dobil vsa najvišja stanovska priznanja in državne nagrade v Sloveniji ter častna priznanja v Franciji in Italiji. (Vir: Gojko Zupan)
Ob 100-letnici rojstva slikarja Zorana Mušiča izdaja Republika Slovenija zbirateljske kovance z motivom Mušičevih kraških konjičkov, s katerimi je požel prve uspehe na mednarodnem likovnem prizorišču in v njegovem opusu zavzemajo posebno mesto.

  • Nominalna vrednost 100 EUR, teža 7 gramov, premer 24 milimetrov, čistina Au 900/1000, izdelano 6.000 kovancev

Avtorja idejnega osnutka: Domen Fras in Maja B. Jančič, Ljubljana
Izdelava in kovanje: Mint of Finland, Vantaa / Finska

- – -

100th anniversary of the birth of painter Zoran Mušič

Slovenian painter, graphic artist and illustrator Zoran Mušič was born on 12 February 1909 in Bukovica pri Gorici. In 1915, and again in 1919, his family was expelled from Primorska to Styria. Mušič attended teacher training college in Maribor. He attended the Academy of Fine Arts in Zagreb, completing his studies in 1934. He settled in Ljubljana after 1940. In November 1944 he was interned at the Dachau concentration camp. In June 1945 he returned to Ljubljana, but left the same month for Gorica, and later for Venice, under pressure from the local authorities. In 1952 he held his first independent exhibition in Paris. Afterwards, in agreement with the French gallery, Mušič settled in France, where he was honoured with a large retrospective at the Grand Palais in 1995. Mušič was one of the “École de Paris” artists. He participated in graphic art biennials in Ljubljana, and was one of the leading European graphic artists of his time. He returned frequently to Venice, where he lived until his death on 25 May 2005. He is also buried there.
Zoran Mušič was a painter, graphic artist and master illustrator of contemporary Europe, particularly of the Karst and its surroundings. He primarily painted landscapes, ponies, portraits, self-portraits, scenes of suffering from the Dachau concentration camp, scenes from Venice, still lifes, dual portraits with his wife, Ida, and self-portraits in his old age. Mušič was the only Slovenian artist to break into the elite cultural circles in Italy and France during the 20th century. He became the standard and a mark of quality for all Slovenian artists. For his work, Mušič received all of the highest professional honours and national awards in Slovenia, as well as honours in France and Italy. (Source: Gojko Zupan)
To commemorate the 100th anniversary of the birth of painter Zoran Mušič, the Republic of Slovenia is issuing collector coins with the motif of Mušič’s Karst ponies, with which he achieved his first success on the international art scene and which hold a special place in his life’s work.

  • Nominal value EUR 100, Weight 7 g, Diameter 24 mm, Purty Au 900/1000, Issued 6.000 coins

Original design: Domen Fras and Maja B. Jančič, Ljubljana
Production and minting: Mint of Finland, Vantaa, Finland

Čistina 900/1000
Prevzem Takoj
Davek Naložbeno fizično zlato je oproščeno plačila DDV po 118. in 119. členu ZDDV-1.