7 g, 250. obletnica rojstva Valentina Vodnika (2008)

Nov

480,00 €
Obvesti me, ko pade cena

Masa 7 g
Čistina 900 / 1000
Vsebnost zlata 6,3 g
Mera kovanca (premer) 24 mm
Nominala 100 EUR
Leto kovanja 2008
Naklada    2000 kovancev

Vir: Banka Slovenije

Valentin Vodnik se je rodil 3. februarja 1758 v Ljubljani. Izobraževal se je v novomeškem samostanu in ljubljanski gimnaziji, leta 1782 pa je končal teološke študije. Kot duhovnik je služboval v Ljubljani, na Bledu in na Koprivniku nad Bohinjem, kjer se je seznanil z Žigo Zoisom, ki mu je pomagal pri premestitvi v Ljubljano. Leta 1797 je postal gimnazijski profesor. Po prihodu Francozov na slovensko ozemlje je bil Vodnik velik podpornik nove oblasti, po prenehanju zasedbe pa se je moral upokojiti. Umrl je leta 1819 v Ljubljani.
Vodnikovo ime je povezano s slovenskim razsvetljenstvom, literarno zgodovino, zgodovino in časnikarstvom. Vodnik je svoje prve pesmi (Zadovolni Krajnc, Pesma na moje rojake) objavil v zborniku Marka Pohlina Pisanice. Leta 1806 je izdal prvo slovensko pesniško zbirko Pesme za pokušino in pozneje Pesmi za brambovce. Urejal je Veliko pratiko in prvi slovenski časopis Lublanske novice. Poleg umetniškega ustvarjanja je pisal tudi izobraževalna in poljudna dela ter zbiral slovarsko gradivo. Izdal je prvo v slovenščini napisano slovnico slovenskega jezika Pismenost ali gramatika za perve šole (1811) in Abeceda in azbuka (1812). Leta 1799 je izšla kuharska knjiga Kuharske bukve, leta 1818 pa Babištvo, priročnik za porodničarke.
V počastitev 250-letnice rojstva Valentina Vodnika je Republika Slovenija izdala zbirateljske kovance, na katerih je osrednji motiv profil Valentina Vodnika, na njegovem spodnjem delu pa je izpisana zadnja kitica pesmi Moj spomenik: NE HČERE NE SINA PO MENI NE BO, DOVOLJ JE SPOMINA: ME PESMI POJÓ.

  • Nominalna vrednost 100 EUR, teža 7 gramov, premer 24 milimetrov, čistina Au 900/1000, izdelano 2.000 kovancev, dokovano 3.000 kovancev

Avtorja idejnega osnutka: Miljenko Licul in Maja Licul, Ljubljana
Izdelava in kovanje: Royal Dutch Mint, Nizozemska

- – -

250th anniversary of the birth of Valentin Vodnik

Valentin Vodnik was born in Ljubljana on 3 February 1758. Vodnik was educated at secondary school in Ljubljana and the Novo Mesto monastery. He completed theological studies in 1782. As a priest, Vodnik served in Ljubljana, Bled, and Koprivnik nad Bohinjem where he met Žiga Zois who helped him return to Ljubljana. In 1797 he became a secondary school professor. Following the arrival of the French to Slovenian territory, Vodnik was a great supporter of the new authority. Following the end of the occupation, he was forced to retire. He died in Ljubljana in 1819.
Vodnik’s name is linked to the Slovenian Enlightenment, literary history, history and journalism. He published his first poems (Zadovolni Krajnc, Pesma na moje rojake) in Marko Pohlin’s collection, Pisanice. In 1806 he published the first Slovenian collection of poems, Pesme za pokušino, followed by Pesmi za brambovce. Vodnik was editor of Velika praktika and the first Slovenian newspaper, Ljubljanske novice. Besides artistic creations, he also wrote educational and popular work and collected dictionary material. He published the first Slovenian language grammar book, Pismenost ali gramatika za prve šole (1811) and Abeceda in azbuka (1812). In 1799 a cook book, Kuharske bukve, was published, followed by Babištvo, a handbook for midwives in 1818.
In honour of the 250th anniversary of the birth of Valentin Vodnik, the Republic of Slovenia has issued collectors coins with Valentin Vodnik’s profile as the central motif. The bottom portion of the coin is inscribed with the last verse of the poem Moj spomenik: NE HČERE NE SINA PO MENI NE BO, DOVOLJ JE SPOMINA: ME PESMI POJÓ. (NO DAUGHTER, NO SON WILL FOLLOW ME, MEMORY IS ENOUGH: SONGS SUNG OF ME).

  • Nominal value EUR 100, Weight 7 g, Diameter 24 mm, Purty Au 900/1000, Issued 5.000 coins

Original design: Miljenko and Maja Licul, Ljubljana
Production and minting: Royal Dutch Mint, the Netherlands

Čistina 900/1000
Prevzem Takoj
Davek Naložbeno fizično zlato je oproščeno plačila DDV po 118. in 119. členu ZDDV-1.