7 g, Predsedovanje Evropski uniji (2008)

Nov

380,00 €
Obvesti me, ko pade cena

Masa 7 g
Čistina 900 / 1000
Vsebnost zlata 6,3 g
Mera kovanca (premer) 24 mm
Nominala 100 EUR
Leto kovanja 2008
Naklada    5000 kovancev

Vir: Banka Slovenije

Predsedovanje držav članic Svetu EU je vpeljala že Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, t.i. Rimska pogodba iz leta 1957. Ta je določila, da države članice izmenoma prevzemajo funkcijo predsednika Sveta ministrov za dobo šestih mesecev.
Svet Evropske unije je decembra 2004 sprejel odločitev, da bo Slovenija predsedovala Svetu EU v prvem skupinskem predsedovanju skupaj z Nemčijo in Portugalsko in sicer v obdobju od 1. januarja 2008 do 30. junija 2008. V času predsedovanja ima Slovenija tri pomembne skupine nalog: (1) vodenje dela vseh sestav Sveta EU in Evropskega sveta, (2) zastopanje Sveta EU v odnosu do drugih institucij EU in (3) zastopanje Evropske unije v mednarodni skupnosti.
Predsedovanju Svetu EU pomeni za Slovenijo pomembno politično priznanje. V letu 2007 se je kot prva nova članica izkazala s hitrim in tekočim prevzemom evra. Tudi v predsedovanje vstopa kot prva izmed novih članic. Predsedovanje je potrditev, da je Slovenija država, ki ji Evropa zaupa in jo obravnava kot stabilno politično tvorbo, sposobno odgovornega nastopanja na mednarodnem prizorišču.
Ob predsedovanju Slovenije Evropski uniji je Republika Slovenija izdala zbirateljske kovance, ki imajo na sprednji strani “dinamično” zvezdo EU, nadgrajeno v podobo vetrnice. Ta predstavlja zagon, gibanje, energijo, voljo, moč in aktivno vlogo Slovenije pri predsedovanju EU. Tudi napis na kovancu “Facta loquuntur” (“Dela govorijo”) pojasnjuje težnjo, da bo predsedovanje EU usmerjeno k rezultatom in uspehom. Na hrbtni strani pa 27 dinamičnih zvezd predstavlja 27 članic EU.

  • Nominalna vrednost 100 EUR, teža 7 gramov, premer 24 milimetrov, čistina Au 900/1000, izdelano 2.000 kovancev, dokovano 3.000 kovancev

Avtor idejnega osnutka: Gorazd Učakar, Ljubljana
Izdelava in kovanje: Royal Dutch Mint / Nizozemska

- – -

Presidency of the European Union

The EU Council presidency of Member States was introduced by the Treaty establishing the European Community (the Treaty of Rome of 1957), which provides that Member States alternatively assume the function of president of the Council of Ministers for a period of six months.
In December 2004, the Council of the European Union adopted the decision that Slovenia will preside over the EU Council from 1 January 2008 to 30 June 2008 together with Germany and Portugal in the first joint presidency. Slovenia will have three important groups of duties during its presidency: (1) managing the work of all structures of the Council of the European Union and the European Council, (2) representing the EU Council in its relations with other EU institutions and (3) representing the EU in the international community.
The presidency of the EU Council is an important political honour for Slovenia. In 2007, Slovenia became the first new Member State to adopt the euro, a process which proved to be fast and efficient. Slovenia will also be the first new Member State to serve as president. The presidency is confirmation that Slovenia is a country that Europe trusts and treats as a stable political institution capable of responsibly representing Europe on the international stage.
To mark Slovenia’s presidency of the European Union, the Republic of Slovenia has issued collector coins with a “dynamic” EU star in the form of a windmill on the front side. The star represents Slovenia’s initiative, movement, energy, volition, strength and active role during the EU presidency. Furthermore, the inscription on the coin “Facta loquuntur” (“works speak”), indicates that the EU presidency will be geared to results and success. On the reverse side, 27 dynamic stars represent the 27 EU Member States.

  • Nominal value EUR 100, Weight 7 g, Diameter 24 mm, Purty Au 900/1000, Issued: 5.000 coins

Original design: Gorazd Učakar, Ljubljana
Production and minting: Royal Dutch Mint, the Netherlands

Čistina 900/1000
Prevzem Takoj
Davek Naložbeno fizično zlato je oproščeno plačila DDV po 118. in 119. členu ZDDV-1.