7 g, 150. obletnica rojstva pesnika Antona Aškerca (2005)

Nov

490,00 €
Obvesti me, ko pade cena

Masa 7 g
Čistina 900 / 1000
Vsebnost zlata 6,3 g
Mera kovanca (premer) 24 mm
Nominala 25 000 tolarjev
Leto kovanja 2006
Naklada    1000 kovancev

Vir: Banka Slovenije

Anton Aškerc, vodilni epik 20. stoletja na Slovenskem, se je rodil 9. januarja 1856 v Globokem pri Rimskih Toplicah. Gimnazijo je obiskoval v Celju, bogoslovje pa je študiral v mariborskem semenišču. Kot duhovnik je služboval v več krajih na Štajerskem, vendar se je zaradi navzkrižja s cerkvenim redom predčasno upokojil. Nato je do smrti (10. junija 1912) delal kot prvi mestni arhivar v Ljubljani. Z njegovo nastavitvijo se je začelo obdobje sistematičnega in kontinuiranega dela z arhivskim gradivom ljubljanskega magistrata, prve arhivske ustanove, ki je samostojno delovala na ozemlju današnje Slovenije.
Aškerc je najprej pisal lirske pesmi, po letu 1882 pa vedno več epskega pesništva. V liriki je izpovedoval domoljubje, ljubezen in verski dvom. Teme za balade in romance je jemal iz slovenske in slovanske zgodovine, biblije in ljudskega izročila. Po nekaj anonimnih objavah pesmi v “Zgodnji Danici” je objavljal v “Zvonu” in “Ljubljanskem zvonu”. Za njegovo pesništvo sta značilni prvi zbirki “Balade in romance” in “Lirske in epske poezije”.
Vtise o potovanju po tujih deželah je ubesedil v potopisih “Izlet v Carigrad” in “Dva izleta na Rusko”. Ukvarjal se je tudi s prevajanjem, zlasti ruskih pesnikov.
V počastitev 150-letnice rojstva pesnika Antona Aškerca je Republika Slovenija izdala priložnostne kovance, na katerih je osrednji motiv podoba Aškerca z letnicama njegovega rojstva in smrti ter faksimilom njegovega podpisa.
Zlatnik:

  • nominalna vrednost: 25.000 SIT, čistina Au 900/1000, teža 7 gramov, premer 24 milimetrov, izdano 1.000 kovancev.

Avtorica idejnega osnutka zlatnika: Julija Zornik, Ljubljana
Medaljerska dela: Jan Černaj, Mincovna Kremnica, Slovaška
Izdelava in kovanje: Mincovna Kremnica, Slovaška

- – -

150th anniversary of the birth of the poet Anton Aškerc (2006)

Anton Aškerc, the leading epic poet in the Slovene lands in the 20th century, was born on 9 January 1856 in Globoko pri Rimskih Toplicah. He attended grammar school in Celje, and then went to study at the seminary in Maribor. As a priest he served in several parts of Štajerska, but clashed with the church authorities and retired early. Then until his death on 10 June 1912 he worked as the first city archivist in Ljubljana. His appointment saw the beginning of the systematic and continuing archive work at Ljubljana town hall, the first archive institution to operate independently in what is now Slovenia.
Aškerc first wrote lyrical poems, but turned increasingly to epic poetry after 1882. His lyrics professed patriotism, love and religious doubts. He took his themes for ballads and romantic poetry from Slovenian and Slavic history, the bible and folk heritage. Having had several anonymous poems published in Zgodnja Danica, he then published in Zvon and Ljubljanski zvon. His poetry is best-captured by his first two collections Ballads and Romantic Poems and Lyrical and Epic Poetry.
His impressions of travelling in foreign lands were recorded in the travelogues Journey to Istanbul and Two Trips to Russia. He also did translation work, particularly of Russian poets.
To honour the 150th anniversary of the birth of the poet Anton Aškerc, the Republic of Slovenia has issued commemorative coins featuring an image of Aškerc, the years of his birth and death, and a copy of his signature.

  • Gold Coin; nominal value: 25,000 tolars, purity: Au 900/1000, weight: 7 g, diameter: 24 mm, series issued: 1,000 coins

Designer of gold coin coin: Julija Zornik, Ljubljana
Coin engraving: Jan Černaj, Mincovna Kremnica, Slovakia
Production and minting: Mincovna Kremnica, Slovakia

Čistina 900/1000
Prevzem Takoj
Davek Naložbeno fizično zlato je oproščeno plačila DDV po 118. in 119. členu ZDDV-1.