7 g, 60. obletnica Zbora odposlancev slovenskega naroda v Kočevju (2003)**

Nov

900,00 €
Obvesti me, ko pade cena

Masa 7 g
Čistina 900 / 1000
Vsebnost zlata 6,3 g
Mera kovanca (premer) 24 mm
Nominala 25 000 tolarjev
Leto kovanja 2003
Naklada    300 kovancev

Vir: Banka Slovenije

Ko je bila Kraljevina Jugoslavija 6. aprila 1941 napadena, so na območje današnje Slovenije prišle tri okupacijske sile, ki so si razdelile vplivna območja. Že 26. aprila istega leta so domoljubni člani slovenskih političnih strank različnih nazorov v Ljubljani ustanovili Osvobodilno fronto slovenskega naroda, pozneje pa so se jim pridružile še druge politične skupine.
Najvidnejši predstavniki vseh teh političnih skupin so sestavljali Vrhovni plenum OF, ki je deloval vse do 3. oktobra 1943, ko je bil na Zboru odposlancev slovenskega naroda v Kočevju izvoljen 120-članski Plenum OF – vrhovni organ OF slovenskega naroda. Ti predstavniki so bili obenem Slovenski narodnoosvobodilni odbor kot vrhovni organ oblasti, ki se je na zasedanju v Črnomlju 19. februarja 1944, preimenoval v Slovenski narodnoosvobodilni svet in se kot tak izoblikoval v slovenski parlament.
Sklepi Zbora odposlancev slovenskega naroda so spremenili položaj Slovenije v Jugoslaviji iz statusa upravne enote, ki je pred II. svetovno vojno bila banovina, v državnopravni (tj. federalni) status. S tem dejanjem Zbora v majhnem slovenskem mestu, obkroženem s sovražno vojaško silo Tretjega rajha, je bila podana in začrtana politična pot k slovenski državnosti.
Cilj je bil dosežen leta 1991 z uspešnim referendumom o osamosvojitvi in samoodločbi naroda, ki je od nekdaj hrepenel po lastni in samostojni državi.
Z izdajo priložnostnih kovancev ob obletnici tega izjemnega narodotvornega dogodka v okupirani Evropi, je Republika Slovenija preskočila politične poglede na zgodovinska dogajanja polpretekle zgodovine in dala priznanje vsem tistim, ki se nikakor niso želeli ukloniti zahtevam: Naredite mi to deželo spet nemško! Na priložnostnih kovancih so stilizirani deli peterokrake zvezde, ki se stekajo v točke in simbolizirajo pot skupin odposlancev – glasnikov slovenskega naroda, ki so se leta 1943 skrivaj zbirali in odhajali na večdnevno pot proti Kočevju, na kovancih simbolno upodobljenem z večjo piko.
Zlatnik:

  • nominalna vrednost 25.000 SIT, čistina Au 900/1000, teža 7 gramov, premer 24 milimetrov, izdano 300 kovancev.

Avtor idejnega osnutka za zlatnik: Blaž Češka, Lukovica
Medaljerska dela: Jan Černaj, Mincovna Kremnica š. p., Slovaška
Izdelava in kovanje: Mincovna Kremnica š. p., Kremnica, Slovaška

- – -

60th anniversary of the Assembly of the Slovenian Nations Delegates in Kocevje (2003)

The Kingdom of Yugoslavia was attacked on 6 April 1941 and the region of present-day Slovenia was subsequently invaded by three occupying forces that divided the territory among them. As early as 26 April of that year, patriotic members of Slovenian political parties of various orientations gathered in Ljubljana to establish the Liberation Front of the Slovenian nation. They were later joined in their effort by other political groups. The leading representatives of all these political factions made up the Liberation Front Supreme Plenum that was active until 3 October 1943 when, at the Assembly of the Slovenian Nation’s Delegates in Kočevje, the 120-member Liberation Front Plenum was elected as the supreme body of the Slovenian Liberation Front. The plenum also functioned as the Slovenian National Liberation Committee, the supreme authority that at the conference in Črnomelj on 19 February 1944 was renamed the Slovenian National Liberation Council and transformed into the Slovenian parliament.
The decisions made by the Assembly of the Slovenian Nation’s Delegates changed the status of Slovenia, which before the war was one of Yugoslavia’s administrative units or banovinas. At the Assembly, it was given the status of a state within a larger federation. With this decision, the Assembly in a small Slovenian town, surrounded on all sides by enemy forces of the Third Reich, laid the foundations of Slovenian statehood. The final goal was at last achieved in 1991 with a successful referendum on Slovenia’s independence and the expressed voice of a nation that always yearned for its own independent state.
With the special issuance of coins commemorating this exceptional event in occupied Europe, the Republic of Slovenia rises above different political perspectives and events from recent history and acknowledges all those who refused to bow to the demand: “Make this country German again!”
The commemorative coins feature stylised elements of the five-pointed star that are arranged around dots and symbolise the path trodden by different groups of delegates as heralds of the Slovenian nation, groups which were formed in 1943 and which set out on the several-day long journey to Kočevje, represented on coins as a large dot.

  • Gold coin; Nominal value: 25,000 Tolars, Alloy: 900/1000 gold, Weight: 7 grams, Diameter: 24 millimetres, Issue limit: 300 coins.

Draft design of the gold coins: Blaž Češka, Lukovica, Slovenia
Engraving: Jan Černaj, Mincovna Kremnica, Slovakia
Production and minting: Mincovna Kremnica, Kremnica, Slovakia

Čistina 900/1000
Prevzem Takoj
Davek DDV je obračunan od razlike v ceni po 102. in 104. členu ZDDV-1 ter po 110. členu ZDDV-1 ni izkazan na računu.