7 g, 5. obletnica osamosvojitve (1996)**

Nov

900,00 €
Obvesti me, ko pade cena

Masa 7 g
Čistina 900 / 1000
Vsebnost zlata 6,3 g
Mera kovanca (premer) 24 mm
Nominala 5000 tolarjev
Leto kovanja 1996
Naklada    1.000 kovancev

Vir: Banka Slovenije

Slovenci smo se 23. decembra 1990 s plebiscitom smeli odločili za samostojno pot v prihodnost.
25. junija 1991 je republiška skupščina na seji vseh zborov sprejela Temeljno ustavno listino, s katero je bila razglašena samostojna in neodvisna država Republika Slovenija. Ponosno je zaplapolala slovenska državna zastava, radostna so bila slovenska srca.
Žal prvi dnevi mlade, neodvisne, samostojne države niso bili lahki. Nekdanji skupni prijatelji so se čez noč spremenili v sovražnike, ki so nam celo oporekali našo neodtujljivo pravico do lastne države. Toda zaradi pogumnega odziva vse Slovenije, ki se je postavila v bran za svoj obstoj, ter ob veliki podpori mednarodne skupnosti, smo uspeli obraniti komaj pridobljeno neodvisnost.
Številne evropske in druge države so Slovenijo zelo kmalu priznale kot suvereno članico velike svetovne družine. Slovenija se je postopoma začela razvijati v deželo blagostanja na sončni strani Alp. Ni še vse zlato, kar se sveti, ni še vse tako kot si želimo in kot bi moralo biti. Pa vendar, če bi nas kdo vprašal, ali se hočemo vrniti v stare čase, bi vsi želeli, da naj ostane tako kot je, saj verjamemo v prihodnost, v jutri.
Slovenija je leta 1996 slavila peto obletnico svoje samostojnosti. Veliko smo dosegli, radi bi še več. Želimo se popolnoma vključiti v mednarodno skupnost, dokazati, da smo pravna država, ki želi živeti v miru, brez pretresov. V sebi imamo moč, v srcih pogum in veliko dobre volje, ki si je ne damo vzeti.
Ob 5. obletnici osamosvojitve izdaja Republika Slovenija tudi zlate spominske kovance:

  • zlatnik z nominalno vrednostjo 5.000 tolarjev, s težo 7 gramov in premerom 24 milimetrov, čistine 900/1000, v količini do največ 3.000 kovancev.

- – -

5th anniversary of independence (1996)

On the plebiscite held on December 23, 1990, the Slovenes valiantly decided for the independence. On June 25, 1991 at the meeting of all Houses of the Parliament the Basic Constitutional Charter on the Independence and Sovereignty of the Republic of Slovenia was adopted by the Assembly. The Slovene national flag was waved for the first time with pride, and the hearts of the Slovenes rejoiced.
Unfortunately, the first days of the young, independent, sovereign state were not easy. Overnight, former common friends turned into enemies, who denied the Slovenes their inalienable right of having a state of their own. But due to the brave retort of all Slovenes, fighting for their existence, and with the help of the international community, we were able to defend the recently gained independence. Numerous European and other countries soon recognised Slovenia as a sovereign member of the great world family. Slovenia gradually started developing into the welfare state on the sunny side of the Alps. All that glitters is not gold, nor is everything settled the way we want or the way it should be. However, if anybody were to address the question of whether we would like to go back to the old times, we would all agree that it should remain as it is, since we believe in the future, in tomorrow.
Slovenia is celebrating the fifth anniversary of its independence. What we have achieved is great, but we want more. We would like to join the international community as full members and prove that Slovenia is a state governed by law and order, and our intention is to live in peace, without shocks. We possess power, courage and plenty of good will, and we will allow nobody to deprive us of it.
To mark the 5th anniversary of the Slovene Independence, the Republic of Slovenia hereby issues also gold commemorative coins:

  • a gold coin with a nominal value of 5.000 tolars, a weight of 7 grams, a diameter of 24 mm and a purity of 900/1000, in a quantity of maximum 3.000 coins.

Authors of the idea of the design of the gold coin: Gorazd and Matjaz Ucakar, Ljubljana
Relief design: Jan Cernaj, Mincovna Kremnica
Minting: State Mint, Kremnica/Slovakia

Čistina 900/1000
Prevzem Takoj
Davek DDV je obračunan od razlike v ceni po 102. in 104. členu ZDDV-1 ter po 110. členu ZDDV-1 ni izkazan na računu.