7 g, 100. obletnica postavitve Aljaževega stolpa (1995)**

Nov

2 800,00 €
Obvesti me, ko pade cena

Masa 7 g
Čistina 900 / 1000
Vsebnost zlata 6,3 g
Mera kovanca (premer) 24 mm
Nominala 5000 tolarjev
Leto kovanja 1995
Naklada    1.000 kovancev

Vir: Banka Slovenije

V Julijskih Alpah visoko v sinje višave dviga svojo resnobno glavo najvišji vrh Triglav, visok 2864 metrov. S svojo mogočno podobo priklene nase pogled popotnika, vzburi njegovo domišljijo, zaneti in vzbuja neugasljivo željo po novih spoznanjih in doživetjih. Triglav predstavlja simbol planin, ki je globoko zasidran v slovenski narodni zavesti. Župnik Jakob Aljaž, ki je med svojim službovanjem na Dovjem opažal naglo prodiranje tujih vplivov v slovenske gore, se je tega dobro zavedal. Temu se je z vsem srcem zavednega Slovenca skušal upreti. Za pet goldinarjev je kupil vrh Triglava in Kredarico. Tako mu nihče ni mogel preprečiti, da bi na svojem svetu postavil leta 1895 stolp s skromno, a najnujnejšo opremo in s tem “ohranil slovensko lice slovenskim goram”. Stolp je imel štiri okenca, visok je bil 1,90 m in je v premeru meril 1,25 m. Zavetišče, ki je dobilo ime “Aljažev stolp”, je podaril Slovenskemu planinskemu društvu.

Jakob Aljaž se je rodil leta 1845 v vasi Zavrh pod Šmarno goro. Po končani gimnaziji v Ljubljani je začel študij filozofije na Dunaju, a se je kmalu preusmeril v bogoslovje. Od leta 1889 pa do svoje smrti leta 1927 je bil župnik v Dovjem na Gorenjskem. Bil je vsestranski človek, ki si je že v času življenja pridobil spoštovanje in publiciteto. Bil je skladatelj, ki je s pesmijo izražal domovinsko ljubezen (Trigav, moj dom in Slovan, na dan). Pomembno vlogo je imel v razvoju slovenskega planinstva, saj je bil pobudnik in graditelj številnih planinskih postojank v Triglavskem pogorju, kot so Staničeva koča, Triglavski dom in kapela na Kredarici, Aljažev dom v Vratih.

Gotovo pa je najpomembnejša postavitev Aljaževega stolpa na vrhu Triglava, saj je po Aljaževi zaslugi postal Triglav simbol slovenstva.
Ob 100-letnici postavitve Aljaževega stolpa, ki sovpada s 150-letnico rojstva domoljuba, planinskega pisca in skladatelja Jakoba Aljaža, izdaja Republika Slovenije tudi zlate spominske kovance:

  • zlatnik z nominalno vrednostjo 5.000 tolarjev, s težo 7 gramov in premerom 24 milimetrov, čistine 900/1000, v količini 1.000 kovancev.

- – -

100 th anniversary of the setting up of the Aljaž Turret (1995)

With its 2864 meters, Triglav is, with its solemn head rising high into the blue sky, the highest peak in the Julian Alps. With its overwhelming image it attracts the look of a rambler, excites his imagination and stirs up a burning desire for discovery and adventure.


Triglav , the symbol of the mountains, is deeply anchored to the Slovene national consciousness. The priest Jakob Aljaz, who noticed the quick intrusion of foreign influence in the Slovene mountains during his service at Dovje, was well aware of this fact. He tried to resist that intrusion with the heart and soul of a conscious Slovene. Therefore he bought the Triglav Peak and Kredarica for 5 guilders. In this way, no one could stop him perching a turret with the most necessary equipment on top of his own land in 1895, and thus he “preserved the Slovene appearance of the Slovene mountains”. The turret of a height of 1.90 m and a diameter of 1.25 m had four small windows. Jakob Aljaz gave the shelter called the “Aljaz Turret” to the Slovene Alpine Society as a present.

Jakob Aljaz was born in 1845 in Zavrh under Smarna gora. After High School in Ljubljana, he went to Vienna to study philosophy, but soon changed the subject of study to theology. From 1889 until his death in 1927 he served as a priest in Dovje in Upper Carniola. He had all-round talents and therefore won respect and publicity during his lifetime. As a composer, he expressed his love for his country in compositions (Triglav, my home and Slav, rise). He played an important role in the development of Slovene mountaineering, since he gave the initiative for, and helped in the construction of, various mountain huts in the Triglav region, as those of the Staniceva Hut, the Triglav Hut, the Chapel on Kredarica, and the Aljaz Hut in Vrata. Certainly, the most important was the setting up of the Aljaz Turret on top of Triglav, because thanks to Jakob Aljaz, Triglav became a Slovene national symbol.

To mark the 100th anniversary of the setting up of the Aljaz Turret, which coincides with the 150th anniversary of the birth of the patriot, the writer and composer Jakob Aljaz, the Republic of Slovenia hereby issues also gold commemorative coins:

  • a gold coin with a nominal value of 5.000 tolars, a weight of 7 grams, a diameter of 24 mm, and a purity of 900/1000, in a quantity of 1.000 coins.

Author of the idea for the design: Dane Petek, Ljubljana
Relief design: Stefan Novotny, State Mint
Minting: State Mint, Kremnica/SlovakiaN

Čistina 900/1000
Prevzem Takoj
Davek DDV je obračunan od razlike v ceni po 102. in 104. členu ZDDV-1 ter po 110. členu ZDDV-1 ni izkazan na računu.