7 g, 1000. obletnica smrti škofa Abrahama, povezanega z Brižinskimi spomeniki (1994) **

Nov

1 300,00 €
Obvesti me, ko pade cena

Masa 7 g
Čistina 900 / 1000
Vsebnost zlata 6,3 g
Mera kovanca (premer) 24 mm
Nominala 5000 tolarjev
Leto kovanja 1994
Naklada    4.000 kovancev

Vir: Banka Slovenije

Brižinski spomeniki so prvi latinični zapis kakega slovanskega jezika nasploh. Gre za tri besedila v najstarejši slovenščini, ki so uvezana v latinskem kodeksu (rokopisni knjigi) iz Freisinga na Bavarskem. Ohranjeni so štirje pergamentni listi in četrt strani. Jezikovne, stilne in vsebinske analize razodevajo, da gre za premišljeno sestavljena in literarno oblikovana cerkvena besedila.

Natančnega datuma nastanka Brižinskih spomenikov ni mogoče določiti; prvotno besedilo je verjetno nastalo že v 9. stoletju. Odkriti so bili leta 1807 v muenchenski državni knjižnici ob pregledovanju kodeksa iz Freisinga blizu Muenchna, kjer je bila nekoč škofija.

V času zapisa dveh spomenikov (pridige o grehu in pokori, spovednega obrazca) je deloval v Freisingu škof Abraham (od leta 957), ki si je med drugim pridobil tudi obsežen zemljiški kompleks v Kranjski krajini okrog Škofje Loke. Zato so ga nekateri raziskovalci (npr. Jernej Kopitar in Rajko Nahtigal) tesneje povezovali z nastankom Brižinskih spomenikov in mu brez trdnih dokazov pripisovali celo avtorstvo enega besedila in domnevali, da je bil slovenskega rodu. Škof Abraham je umrl pred 1000 leti, 26. maja 994.

Brižinski spomeniki so dokaz tisočletne slovenske navzočnosti v Evropi. Hranijo se v Bavarski knjžnici v Muenchnu.

V spomin na tisočo obletnico smrti škof Abrahama, povezanega z Brižinskimi spomeniki, izdaja Republika Slovenija tudi zlate priložnostne kovance. Na njih je, posnemajoč izvirno pisavo, odtisnjeno besedilo “Glagolite ponaz”, s katerim se začenja I. Brižinski spomenik:

  • zlatnik z nominalno vrednostjo 5.000 tolarjev, s težo 7 gramov in premerom 24 milimetrov, čistine 900/1000, v količini do največ 4.000 kovancev.

- – -
1000 years anniversary of the death of Bishop Abraham, connected with the Freising manuscripts (1994)

The Freising Manuscripts are the first Roman-script record of any Slavonic language. They consist of three texts in the oldest Slovene, bound into a Latin Codex (manuscript book) from Freising in Bavaria. Four parchment leafs and a quarter of a page have been preserved. Linguistic, stylistic and contextual analyses reveal that these are church texts of careful composition and literary form.

The precise date of the origin of the Freising Manuscripts cannot be determined; the original text was probably written in the 9th century. They were discovered in 1807 in the Munich National Library during the examination of the manuscripts from Freising near Munich, which was once the centre of a diocese.
Bishop Abraham was active (from 957) in Freising during the time of the writing of the two manuscripts (sermons on sin and repentance, a confessional form), and also acquired a large estate of land in the Creina province around Skofja Loka. For this reason some linguists (e.g. Jernej Kopitar and Rajko Nahtigal) linked him closely to the origin of the Freising Manuscripts and, without any firm evidence, attributed him as being the author of one of the texts and suspected that he was of Slovene origin.

Bishop Abraham died 1000 years ago, on 26 May 994.

The Freising Manuscripts are evidence of the thousand-year presence of the Slovenes in Europe. They are preserved in the Bavarian State Library in Munich.

To mark the thousand-year anniversary of the death of Bishop Abraham, linked to the Freising Manuscripts, the Republic of Slovenia is issuing also gold commemorative coins. On these coins, using the original script, are imprinted the words “Glagolite ponaz” with which the first Freising Manuscript begins.

  • a gold coin with a nominal value of 5.000 tolars, a weight of 7 grams, a diameter of 24 mm and a purity of 900/1000; the total quantity struck not to be exceed 4.000 pieces.

Authors of the rough-cast design: Gorazd and Matjaz Ucakar
Relief design: Vincenc Vipotnik
Minting of gold coins: International Company Zlatarna Celje, Celje / Slovenia

Čistina 900/1000
Prevzem Takoj
Davek DDV je obračunan od razlike v ceni po 102. in 104. členu ZDDV-1 ter po 110. členu ZDDV-1 ni izkazan na računu.