7 g, 50. obletnica ustanovitve Denarnega zavoda Slovenije (1994) **

Nov

500,00 €
Obvesti me, ko pade cena

Masa 7 g
Čistina 900 / 1000
Vsebnost zlata 6,3 g
Mera kovanca (premer) 24 mm
Nominala 5000 tolarjev
Leto kovanja 1994
Naklada    4.000 kovancev

Vir: Banka Slovenije

12. marca 1994 bo minilo 50 let odkar je bil po odločitvi Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta v Črnomlju ustanovljen Denarni zavod Slovenije.
Ustanovitev bančne institucije v deželi, ki je bila tedaj okupirana s tujimi silami, je enkratni zgodovinski dogodek in za slovenski narod predstavlja tudi začetke denarništva v današnji neodvisni in suvereni državi. Z ustanovitvijo Denarnega zavoda Slovenije sta se uresničili dve temeljni pravici slehernega naroda, da suvereno vodi svojo državo in da pripadniki tega naroda tudi uživajo sadove svojega dela.
Ustanovitev Denarnega zavoda Slovenije je v pogojih okupirane Evrope pomenila pogumno odločitev, s katero so bili postavljeni temelji slovenskega denarništva in začrtani tudi okviri razvoja gospodarstva Slovenije po koncu vojne. Denarni zavod Slovenije je s svojim delovanjem v času od ustanovitve do konca vojne opravičil svoj obstoj.
Njegova dejavnost je bila usmerjena na pripravo treh emisij lirskih plačilnih bonov in priznanic, ki so v času pomanjkanja bonov služile kot pomožni plačilni instrument, kakor tudi na uvajanje neke oblike financiranja gospodarstva ter na hranilniško dejavnost. Prav tako pa je potrebno poudariti, da vsa različna medvojna plačilna sredstva, ki so krožila na okupiranem območju, niso bila zgolj nepomemben papir, saj so slovenske oblasti v okviru tedanjega finančnega sistema izpolnile svojo obljubo, da jih bodo tri mesece po osvoboditvi zamenjale za veljavno valuto.
V spomin na ustanovitev Denarnega zavoda Slovenije izdaja Republika Slovenija tudi zlat priložnostni kovanec:

  • zlatnik z nominalno vrednostjo 5000 tolarjev, s težo 7 gramov in premerom 24 milimetrov, čistine 900/1000, v količini do največ 4.000 kovancev.

- – -

50 years anniversary of the founding of the Monetary Institute of Slovenia (1994)

The 12th of March 1994 marked the fiftieth anniversary of the decision of the Slovene National Liberation Council to establish, at Crnomelj, the Monetary Institute of Slovenia. The foundation of a banking institution in a country which was at the time occupied by a foreign power was a unique historical event, and also marked the beginnings of financial business for the Slovene nation, living now in an independent and sovereign state. Through the foundation of the Monetary Institute of Slovenia two of the basic rights of all nations were realised, namely the rights to sovereignty and to enable its citizens to enjoy the fruits of their labour. It was a courageous deed to set up the Slovene Monetary Institute in a Europe which was under axis domination and it both laid the foundation of the Slovene monetary system and set the pattern for the post-war economic development of Slovenia.
Between its establishment and the end of the war the Monetary Institute of Slovenia fully justified its existence. Its purposes were to arrange for three issues of Lira payment notes and receipts, which served as an extra means of payment, to introduce some form of finance for the economy and to enable saving activity.
Moreover, it should be noted that the various wartime means of payment adopted in Slovenia were not valueless paper, for the Slovene authorities fulfilled, in the framework of the now current financial system, their promise that these instruments would be redeemed within three months after the liberation against the currency then in use.
In commemoration of the establishment of the Monetary Institute of Slovenia, the Republic of Slovenia issued gold coins:

  • a gold coin with a nominal value of 5,000 Tolars, a weight of 7 grams, a diameter of 24 mm and a purity of 900/1000; the total quantity struck not to exceed 4.000 pieces.

Authors of the rough-cast design: Gorazd and Matjaz Ucakar, Ljubljana
Relief design: Vincenc Vipotnik
Minting of gold coins: International Company Zlatarna Celje, Celje

Čistina 900/1000
Prevzem Takoj
Davek Naložbeno fizično zlato je oproščeno plačila DDV po 118. in 119. členu ZDDV-1.