16,5 g, Srebrni niobij - Evropska satelitska navigacija, 2006

Na sprednji strani kovanca je prikazan kompas z geografskimi koordinatami avstrijske kovnice na Dunaju, na zandji strani pa so prikazana različna transportna sredstva, ki uporabljajo satelitsko navigacijo; letalo, vlak, ladja in avtomobil. V sredini, v niobijevem jedru, sateliti krožijo po orbitah okoli Zemlje.

Več podatkov

Nov

Kovnica Münze Österreich, Austrija
Godina kovanja 2006
Čistoća 900 / 1000
Promjer 34,0 mm
Nominalna vrijednost 25 EUR
Masa srebra / niobija 9 g / 6,5 g
Masa 16,5 g
Emisija    65.000

Čistina 900/1000
Prevzem *
Davek DDV je obračunan od razlike v ceni po 102. in 104. členu ZDDV-1 ter po 110. členu ZDDV-1 ni izkazan na računu.
Kovnica Austrian Mint