16,5 g, Srebrni niobij - Evolucija, 2014

Na sprednji strani sta upodobljeni molekuli, dvoverižna DNK in enoverižna RNK. DNK molekula je nosilka genetskega zapisa, RNK pa je posrednik pri biosintezi proteinov. Strukturo DNK sta prva razvozlala James Watson in Francis Crick in za svoje delo prejela Nobelovo nagrado.

Zadnja stran kovanca prikazuje človekov razvoj skozi zgodovino in raznolikost življenjskih oblik, ki jih prinaša evolucija.

Več podatkov

Nov

Kovnica Münze Österreich, Avstrija
Leto kovanja 2014
Čistina 900 / 1000
Mera kovanca (premer) 34,0 mm
Oznaka valute 25 EUR
Masa srebra / niobija 9 g / 6,5 g
Masa 16,5 g
Naklada    65.000

Čistina 900/1000
Prevzem *
Davek DDV je obračunan od razlike v ceni po 102. in 104. členu ZDDV-1 ter po 110. členu ZDDV-1 ni izkazan na računu.
Kovnica Austrian Mint