16,23 g, Milenij - 50 let druge republike, 1995

Izraz druga republika uporabljajo v Avstriji za povojno državno ureditev, oziroma obnovo republike, ki je nastala po prvi svetovni vojni.

Več podatkov

Nov

Kovnica Münze Österreich, Avstrija
Leto kovanja 1995
Čistina 986 / 1000
Mera kovanca (premer)    30 mm
Oznaka valute 1000 ATS
Vsebnost zlata 16 g
Masa 16,23 g
Naklada 50 000
Čistina 986/1000
Prevzem *
Davek Naložbeno fizično zlato je oproščeno plačila DDV po 118. in 119. členu ZDDV-1.
Kovnica Austrian Mint